Романовската порода – коментари от практиката

Интересен коментар получихме от г-н Симеон Хаджиев относно отглеждането на овцете от Романвоската порода. В нашия материал:

Ние коментираме, вашите коментари: Романовската порода овца – коя си ти

дадохме частичен отговор на повдигнатите въпроси от г-н Хаджиев.

Днес ще продължи с отговорите на въпросите, но вече от гледната точка на практиката.

Въпросът на г-н Хаджиев е: Вие ги хвалите, ама знаете ли какви дребни агънца раждат ,и всяка овца трябва да бъде отделно като се оагни ,докато станат агнетата поне на 40 дни ,че и до два месеца ,агнетата много бавно растат ,за доене не са много млечни след отбиването на агнетата ,а те трябва да сучат до 4 – 6 месеца ,една овца от Ил дьо Франс е къде ,къде по добре ,яко ви даде по две агнета ,претеглете след три месеца ,ко щете след четири месеца агнетата ,и вижте разликата ,макар агнетата на Романовската да може и да са пет…

Обърнахме се към д-р Иван Омамайников да коментира  поставените въпроси.

Иван Омайников: Романовската порода я познавам още от 1957 г, когато започна работата по внедряването в страната на комерсиалното овцевъдство.  Под ръководството на академик Рада Балевска, се започна внос на разплодни животни –кочове и женски шилета от Руските тънкорунни и полутънкорунни породи. С тези групи се внесоха и малък брой кочове от Романвоската порода.
По него време имахме малка семейна  овцеферма и на баща ми беше даден един коч от Романовската порода. Печалбата ни дойде от закланите агнета на малка възраст и кожите им бяха използвани в кожарството. Тогава имаше все още малки работилници и не беше проблем, те да обработят тези кожи и съответно да ушият някоя и друга дреха.

През 1972 г  беше втората „среща” с тази порода. Тогава в системата на АПК внесохме десетина коча от Романвоската порода, с които започнахме да заплождаме две стада в с. Оризаре, Сливенско. Овцете майки бяха кръстоски с Цигай. Резултатите, които получихме и трудностите, с които се срещнахме напълно съвпадат с тези, за които говори  г-н Хаджиев.
Истината е тази, че при приплодите първо поколение, плодовитостта на овцете се увеличава. Не е проблем да се родят две или три агнета. Истина е също, че нямаш ли предварително направени боксове за родилата майка и агънцата и ако ги оставиш свободно в овчарника, трудно можеш да се оправиш след това.
Третата истина е, че агнетата растат бавно, трупчетата нямат добър кланичен вид, а и месото не е от най-доброто. Ние бяхме първите, които използвахме Романовски кочове и трябваше да се учим в движение. Не можехме да колим агнета на малка възраст, защото в съществуващите кожарски предприятия нямаха такова производство, пък и агнетата бяха малко и с недостатъци в косъма – все пак бяха първо и второ поколение.
За нас най-важния показател беше млякото.
Това ни принуди да внедрим изхранването на част от агнетата с млекозаместител. Мисля, че бяхме първите в страната. Разбира се, че това го правехме под ръководството на науката.
Направихме кофите с няколко биберона, поставките за кофите и всичко друго необходимо за този начин за отглеждане на агнетата. До тогава, обикновено овчарите ликвидираха по някакъв начин най-малкото агне от тройките, пък някой път и от близнаците. Така успяхме да спасим доста агнета и да надоим повече мляко. Според мене, парите от тази порода, идват най-вече от кожите на агнетата, но такива не се търсят в момента, което означава, че при наши условия, породата може да се използва само за увеличаване на плодовитостта и то при определени схеми и породи.

Зооинженер д-р Иван Омайников е потомствен животновъд. Фамилията им винаги е отглеждала животни – овце и крави. След като завършва зоотехника Омайников минава по всички постове на зоотехниката – младши зоотехник, зоотехник на стопанство, главен зоотехник на ТКЗС и АПК, зам.-председател по животновъдство на АПК Сливен и с. Гавраилово, заместник-председател на ОАПС – Сливен, Управител на Геномика ООД – Сливен и селекционер по говедовъдство. Под негово ръководство са изградени депата за угояване на телета, депата за отглеждане на малките телета в иглу, депа за женски разплодни животни, агнета отглеждани в батерии , месодайното говедовъдство, за което има защитена и докторска степен.

Овцевъд & Козевъд

Всички права запазени, използване на материала, само след съгласуване с Овцевъд & Козевъд !

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук