Подпомагане на животновъдството

0

Преди няколко седмици в гр. Стара Загора се проведе съвещание на Областния консултативен съвет по животновъдство за Старозагорска област. По време на обсъждането са определени, като основни три въпроса, свързани с проблемите на фермерите в момента.
Първият е искане за подпомагане във връзка с неблагоприятните климатични условия това лято, кредите за изхранване и де минимис за пчеларите. Последният въпрос вече е решен, има и Решение на УС на ДФЗ.
Какви отговори получиха старозагорските животновъди на другите два въпроса поставени от тях. Отговорите са дадени от експерти по животновъдство при МЗХГ.


Първи въпрос: Във връзка с лошите климатични аномалии през цялата стопанска година спешно да се осигури допълнително подпомагане на животновъдния сектор;

 Отговор: През последните няколко години се наблюдава неблагоприятна икономическа ситуация в сектор „Мляко“ на отрасъл „Животновъдство“, дължаща се на въздействието на редица вътрешни и външни фактори.

Ниските изкупни цени на млякото (по-конкретно на овчето и козето мляко), както и повишаващите се през годините цени на фуражите, доведоха до практическа невъзможност за по-голяма част от стопаните да бъдат рентабилни и да притежават достатъчна ликвидност.

Като един от основните проблеми, с които се сблъскват животновъдите е изхранването на стадата с естествена паша. Поради липсата на достатъчна тревна наличност, която е необходима за получаване на балансирана дневна дажба се налага животните да бъдат дохранвани чрез комбинирани фуражи, което от своя страна води до увеличаване на обема на техните разходи.

С оглед минимизиране на негативното влияние от горе цитираните проблеми и с оглед подобряване на устойчивостта на животновъдите е взетото решение за предоставяне на държавно подпомагане за покриване на част от производствените разходи по отглеждане на животните.

Продължаващото от няколко години руско ембарго върху продукти от животински произход, отпадането на квотната система за краве мляко и дисбалансите на световния пазар оказаха негативно влияние върху дейността на земеделските стопани, отглеждащи едри и дребни преживни животни.

Същевременно през последните няколко години, допълнителни затруднения за земеделските стопани предизвика възникването на различни по обхват и мащаб зоонози, които нанесоха редица щети в сектора.

С оглед минимизиране на негативното влияние от горе цитираните проблеми и с цел подобряване на устойчивостта на животновъдите, на заседание на УС на ДФ „Земеделие“ (Протокол № 143/17.06.2019 г.) беше взето решение за подпомагане по линия на помощ de minims в размер на 26 300 000 лв. Чрез нея бяха подпомогнати производствените разходи по отглеждане на животните. До края на месец юли 2019 г. над 23 милиона лева бяха изплатени на 13 743 земеделски стопани, а други 200 получиха подпомагането си след извършени административни проверки в началото на месец август. Общият размер на изплатената държавна помощ надхвърля 23, 651 млн. лв.

 

 

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук