Ние коментираме, вашите коментари: Романовската порода овца – коя си ти

0

След публикуването на румънската версия за породата Романовска,
получихме няколко коментара от наши читатели, които ни пишат следното:

1 – част: Романовска порода овце

2 – част: Романовска порода овце

  1. Изключително НЕ изгодно е да гледаш такива овце
  2. Вие ги хвалите ,ама знаете ли какви дребни агънца раждат ,и всяка овца трябва да бъде отделно като се оагни ,докато станат агнетата поне на 40 дни ,че и до два месец. Агнетата много бавно растат ,за доене не са много млечни след отбиването на агнетата ,а те трябва да сучат до 4 – 6 месеца ,една овца от Ил дьо франс е къде ,къде по добре ,яко ви даде по две агнета ,претеглете след три месеца, ако щете след четири месеца ,и вижте разликата ,макар агнетата на романовската  може и да са пет…

Ще се опитаме да отговорим на тези въпроси, чрез резултати от направени изследвания при Романовската порода овце от доц. Д-р Иван Цочев, проф.Стефан Бойковски и д-р Димитър Георгиев. Тези трима наши учени са направили изследване за плодовитостта и млечна продуктивност при Романовската овца, отглеждана при наши условия.

В резултата на целенасочена селекционна работа в света са създадени няколко породи овце с почти целогодишна полово-циклична дейност – Романовска, Фински Ландрас, Хорн и др. Плодовитостта на Романовската овца е важно биологично и стопанско качество, вариращо в значителни граници. Тя е породен белег, върху който оказват влияние ендогенни и екзогенни фактори – възраст, генетични заложби, нервна, ендокринна и имунна система, хранене, гледане, климатични и природни условия идр.

Каква е плодовитостта на Романовските  овце при наши условия. Наблюденията са направени в три области – Бургаска, Ловешка и Софийска, при общ брой овце – 809.

Процента на оагнените овце е 88.3 и са получени всичко 1646 агнета или 203.4 агнета от наличните овце майки и 230.04 бр от оагнените, /това са обобщени резултати за четири годишен период/.
Най-висока е била плодовитостта при овцете отглеждани в Бургаска област, където за една от годините имаме резултат от 240.0 получени агнета от 100 налични майки и 311.1 агне от 100 оагнени. За изследвания период, най-ниски са резултатите /за една година/ в Софийска област, когато от 100 оагнени са получени 165.3 агнета.

Изследователите са направили и друг опит, като са сравнили плодовитостта на овцете при породите Романовска, Цигай и Каракачанска, този път за пет годишен период.
Плодовитостта при Романвоските през годините се движи от 215.9% до 258.5% от оагнените овце.
При Цигая тези проценти са 107.8 % до 108.8%
и при Каракачанската порода имаме 98.9% до 108.6%.

Процентът  на майките родили само по едно агне, варира от 3.58% до 17.42%. При тези с две агнета процента е от 37.7 до 53.48. Това е и  най- многобройната група с 41.64% близнене през целия период за изследването. Тройките също са с висок процент от 37.12%, четворките са 8.09% и петиците едва 0.89%.

Интересни са резултатите получени от животните внесени от Русия. Все пак аклиматизацията и новите условия на отглеждане също оказват влияние върху резултатите. Изследваните овце майки са били с живо тегло средно – 42.2 кг, Плодовитостта от оагнените овце е 268.8%,
единаците са 8 бр с ж.т от 3.6 кг,
двойки – 66 бр.
тройки- 78 бр с 2.1 кг ж.т,
четворки- 12 бр- с 1.9 кг ж.т и
петици 10 бр през първата година на изследването с 2.1 кг ж.т.  

В следващия материал ще Ви запознаем с млечната продуктивност на Романовската  овца и Руската версия на породата Романовска

 

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук