Помощи за изчезващите породи

0

През последните години нашите фермери станаха специалисти не само по отглеждането на животните, но и по кандидатстването за помощи, субсидии и др. в което няма и нищо лошо. Все още обаче, те смятат, че са подценявани при подпомагането и не вярват дори и на официалните документи за другите страни от ЕО. Исканията им винаги са били за изравняване на субсидиите между страните членки, забравяйки, че при размера на субсидията се има в предвид и продуктивността на животните. Както Москва не вярва на сълзи, така и Европа не дава големи субсидии за ниска продуктивност. Някои може да се разсърдят от тези думи, но такива са реалностите. Например в Германия една крава получава субсидия от 5-6 цента на литър мляко и то в най-добрия случаи, или общо около 400 евро. Това е сума много близо до това което взимат кравите под селекция-млечно направление.

Какви суми получават румънските животновъди отглеждащи т.н изчезващи породи. Както ние преди ги наричахме аборигени, а сега автохтонни.

Националната агенция по животновъдство на Румъния обявява, че е започнала проверки на животновъдните ферми, които са кандидатствали за безвъзмездна помощ от 87 евро за овце и 200 евро за говеда. Това са плащания за животни от породи в опасност от изчезване, пакет 8, мярка 10 за агроекология и климат..

УСЛОВИЯ за допустимост.

За да се възползват от пакета отглеждане на селскостопански животни от местни породи, застрашени от изчезване от мярка 10, кандидатите трябва да отговарят на следните условия:

 • да имат женски животни за разплод от местни чистокръвни в опасност от изчезване на видовете, предвидени в програмата, регистрирани в родословния регистър на породата – основен раздел;
  ● да се ангажира да поддържа ангажимента за агроекология за период от най-малко 5 години, считано от датата на подписването ;
  ● се ангажират да спазват съответните основни изисквания и специфичните изисквания на агроекологичните пакети, за които се прилагат;
  ● да поеме задължението да води отчетност на селскостопанските дейности, свързани с прилагането на изискванията за агроекология

Овце: 87 € / ж.е/ година
Еднокопитни: 200 € / ж.е / година
Кози: 40 € / ж.е/ година
Прасета: 176 € / ж.е / година
Говеда (крави и бикове): 200 € / ж.е / година

Бикове, крави и други говеда на повече от две години и еднокопитни животни за повече от шест месеца – 1,00 ж.е / глава
Говеда между шест месеца и две години – 0,60 ж.е /
Говеда по-малко от шест месеца – 0 , 40 ж.е /
Овце / кози – 0,15 ж.е / глава (около 7 овце / кози )

СПИСЪК НА породите

Местните породи, застрашени от изчезване в Румъния,

 • Овце: Черноглава Телеорманска, Рачка Каракул де Ботошани, Меринос де Сусени, Меринос де Трансени, Меринос де Клуж, Меринос де Палас, Цигай.
  ● Кози: Карпатина, Алба де Банат.
  ● Говеда: Сура де Степа,
  ● Биволи: Румънски бивол

  Зо Овцевъд & Козевъд – Костел Чита, Букурещ

  Всички права запазени, използване на материала, само след съгласуване с Овцевъд & Козевъд !

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук