За овцевъди и козевъди – времето на фуражите и споразуменията

Началото на овцевъдната годината, за един земеделски стопанин, отглеждащ  овце или кози, обикновено започват по време на периода, през който започва и доставка на мляко, т.е. веднага след отбиването агнета и  започването на доенето.
Други овцевъди считат за начало едва след първото родено агне.  От по-научна гледна точка, началото може да бъде денят на пускането на кочовете в стадото или дори по-рано, тоест периодът на подготовка на стадото за заплождане.

На практика обаче началото на годината не е толкова важно, колкото есенният сезон, който играе важна роля за рентабилността на фермата през  следващата година, тъй като е време фермерът да вземе двете най-важни решения относно своята ферма.

 Доставка на фуражи

Въз основа на броя на майките, кочовете и младите животни, отглеждани от фермера в неговата ферма, той трябва точно да изчисли количествата фуражи, които ще са му необходими през новата стопанска година. Необходимите количества той може да изчисли, като има в предвид потреблението на различните видове фуражи през предната година. Ако има затруднение в тази връзка, може да се консултира с диетолог-зооинжинер.

Едновременно с това, трябва да се вземе предвид вероятността от тежка зима, така че тя да бъде напълно „покрита” и да не се налага купуване на фуражи, по това време на годината, на много по-скъпи цени и вероятно с по-ниско качество.
Задължително грубият фураж трябва да включва люцерново сено и слама и обикновено трябва да се заготви или закупи още през лятото. По същия начин трябва да се постъпи и при осигуряването със зърнени фуражи, като се има в предвид и собственото производство.

За да може цялата година да върви гладко, когато навлизаме в есенния сезон, складовете трябва да са пълни с качествени фуражи, които да имат най добрата влажност  по време на съхранение. Средно приемливо съдържание на влага в сламите е 8% -10%, при бобовите 13% -15%, а идеалната влага за зърнените култури е под 13%. В същото време, всички фуражи трябва да бъдат правилно съхранявани и защитени, за да не се развалят.

Други фуражи, като трици и соев шрот,  биха могли да бъдат закупувани през цялата зима, но е установено, че цените им  са по-ниски през есента, така че, може покупка да бъде направена в началото на  сезона и още един път, точно преди коледните празници.

Продажба на млякото

Продажната цена на произведеното мляко е най-важният фактор за рентабилността на фермата, особено когато всички други производствени фактори са регулирани от земеделския стопанин.

За съжаление цената на млякото не е постоянна и не е пряко свързана с производствените разходи, но е подчинена на законите на свободния пазар и в частност на закона за предлагането и търсенето.

Земеделският производител  трябва да има в предвид много фактори при избора на купувача на млякото му. Ако млекопроизводителят е показал добри работни отношения през предходни години, ако плащанията са извършени навреме, ако цената е спазвана при разумен курс през предната година. Това са основните проблеми, които фермерът трябва да има в предвид, плюс доверието в изкупвача.

В обобщение, ако един земеделски производител успее да събере необходимите количества фураж, за да покрие изцяло годината от началото на есента, с високо качество и всичко това на ниски цени, тогава той ще може да намали значително разходите за производство на мляко и по този начин значително да увеличи рентабилността с на производството на фуражи, като се има предвид, че разходите за изхранването на животните варират между 50% и 70% от общите производствени разходи.
Факт е обаче, че направени някои икономии по време на запасяването с фураж за зимата, закупуването им след това, става на  два-три пъти  по-висока цена..

Овцевъд & Козевъд

Всички права запазени, използване на материала, само след съгласуване с Овцевъд & Козевъд !

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук