Цена на козето мляко – Франция, 2019 г

0

Всички животновъди са зависими от изкупните цени на тяхната продукция. От тук следва, колкото по-ниска себестойност, може да се очаква и по-висока печалба. В крайна сметка и в Европа цената се определя от мандрите, но все пак има някакви правила, да могат фермерите да получават достойно заплащане за своя труд и съответно да живеят като „бели хора” и още по-важно, да могат да развиват добре стадата си и съответно да получават повече продукция.

Разбира се, че получават и субсидии. Всички казваме “да им получаваме субсидиите”. Нека да е така, но трябва и да се гледа, какво произвеждат като количество мляко тези европейски фермери.
При нас е ясно – в мандрите ни влизат годишно не повече от 30 000 т овче, кози и биволско мляко. Съгласете се, не е нормално сякаш от 1 млн. овце , над 200 000 хил. кози и над 10 000 биволици да се получават такива количества мляко.
Вероятно има причини за това.
Може би една от тях е и ниската изкупна цена на овчето и козе мляко, както съобщават нашите овцевъди.

Какви са цените на козето  мляко във Франция и производството през тази година.

За първите шест месеца на годината са получени 254 460 т козе мляко, което е само с 1.6% по-малко в сравнение с миналата година. Като пикови се явяват месеците април, май и юни. Ако разгледаме производството за 2018 г ще видим, че през цялата година козевъдите осигуряват мляко за предприятията целогодишно и в крайна сметка общо за една година се произвеждат близо 480 000 т само козе мляко.

Средната изкупна цена на козето мляко е 69.98 евро за 100 кг козе мляко и с изключение на месец март, бележи увеличение в сравнение с 2018 г. с 1.64%. Очаква се средната цена да достигне и дори надмине миналогодишни нива, имайки се в предвид, че през последните три месеца цената на козето мляко е най-висока и стига нива от 81-85 цента за килограм.

Източник: FranceAgriMer

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук