Анаеробни токсикоинфекции по овцете

0

Анаеробните токсикоинфекции по овцете са група заболявания, причинявани от няколко типа от рода Clostridium.

 Микроорганизмите от този род са Грам–положителни, спорообразуващи анаероби, отделящи силно действащи токсини. Разпространени са широко, като условно патогенни обитатели на храносмилателната система на овцете. За да се появи заболяване, необходими са предразполагащи условия. Поради това токсикоинфекциите се проявяват спорадично или ензоотично. Те протичат предимно акутно, със силно изразена интоксикация без септицемия, завършваща с бърза смърт. В тази група болести са обединени следните заболявания: Брадзот, Некротичен хепатит, Ентеротоксемия, в които са включени  В–, С– и  Д– ентеротоксемия. В– ентеротоксемията е известна у нас като анаеробна дизентерия.

      Анаеробните токсикоинфекции по овцете настъпват само когато устойчивостта на животните бъде чувствително понижена от предразполагащите фактори: пасене по осланени пасища или хранене със заскрежен или замръзнал фураж, паразитна инвазия, недоброто и некачествено хранене на животните, особено липсата на витамини, държането при лоши хигиенни условия. Друга част от причините са такива, които действат върху резистентността на животните – студени и влажни помещения или въздушни течения, валежи и т. н.

      Предразполагащи условия за появяване на заболяване при овцете са и причините, които предизвикват спиране или силно забавяне на перисталтиката и нарушаване на секреторната дейност на червата – липса на движение, липса в дажбата на груб, богат с целулоза фураж, поемане на по–големи количества много сочна или росна трева, използване на плесенясал фураж.

      Тази група заболявания по овцете има сезонен характер, който е във връзка с предразполагащите условия. У нас заболяванията се проявяват през есенно–зимния период и рано на пролет.

      Лечението при тази група заболявания е почти неприложимо. Борбата срещу тези заболявания е профилактиката. Тя е насочена главно към избягване на предразполагащите условия.  За да не се появи болестта, трябва да се спазват редица мероприятия, насочени към правилно отглеждане и хранене на животните: осигурява се достатъчно движение на овцете при оборен режим и не се дава плесенясал фураж, преходът към пасищния режим се извършва постепенно, като сутрин овцете се подхранват с груб фураж, избягва се пасенето по роса и излагането на овцете на силна простуда, извършва се своевременно обезпаразитяване.

      Успешната борба срещу тази група заболявания е имунизирането на животните. Повече от 20 години на нашия пазар се предлага поливалентна, концентрирана ваксина против брадзот, инфекциозна ентеротоксемия, злокачествен оток по овцете и дизинтерия по агнетата. Ваксината е АНТОКС  и е производство на Ставрополската биофабрика – Русия. С тази ваксина се извършва профилактична имунизация на клинично здрави овце и агнета над тримесечна възраст.

В стопанства с неблагополучни по отношение на дизентерия по агнетата и злокачествен оток по овцете се ваксинират бременните овце, така че втората ваксинация да се извърши 1,5 – 2 месеца преди раждането. В стопанства заплашени от брадзот и инфекциозна ентеротоксемия овцете се ваксинират профилактично 1 – 1.5 месеца преди началото на сезона на заболяванията.

Ваксинирането се извършва подкожно в обезкосмената част зад лакътната става или в долната третина на шията, двукратно през 20 – 30 дни в следните дози:
 Първа ваксинация Втора ваксинация
Възрастни животни    2,0 мл.  3.0 мл.
Агнета от 3 до 6 мес.   1.0 мл.  1.5 мл.

Имунитетът настъпва 10 – 12 дни след втората ваксинация и продължава до 6 месеца. При навършване на 6 – месечна възраст, агнетата се реваксинират с дози, определени за възрастни овце.

Ефективността на ваксината се изразява в едновременна профилактика на брадзот, инфекциозна ентеротоксемия, злокачествен оток по овцете и дизентерия по агнетата. Тя е безопасна и няма странични явления и карентин срок и подобрява имунитета на ваксинираните животни.

За кореспонденция:
Склад:
г. София
бул. Тодор Каблешков, № 1
Тел: 02 / 961 21 82 Моб: 0888 53 47 09 0888 928 102
Д–р Д. Стойчев Минтех Ко ЕООД

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук