3 част: – Технологии на храненето в овцевъдството. Хранене на кочове. Угояване на агнета и овце

Хранене на кочове

Половата активност и заплодителната способност на кочовете, са в пряка зависимост от храненето им. Целогодишно трябва да се поддържат в добро телесно състояние. Погрешна е практиката, кочовете да се хранят  специално  само 1-2 месеца преди и по време на случната компания, целогодишно трябва да им се дава достатъчно коли-често висококачествени фуражи, за да бъдат непрекъснато в разплодна кондиция. Слабите, неправилно хранените и затлъстелите кочове, имат понижена полова активност и заплодителна способност,

През зимата, когато кочовете са в покой, дажбата им се състои от 2 kg сено, 1,5 – 3 kg сочен фураж, 0,3 – 0,8 kg концентрирана смеска, в която трябва да участвуват повече овес, шротове и пшеничени трици.
През лятото кочовете се изпращат на паша, при която им се осигурява 5 – 6 kg зелена маса, и се подхранват с концентриран фураж.

Месец – месец и половина, преди случната кампания, дажбата се увеличава и трябва да се състой от висококачествени и лесно смилаеми храни. Намаляват се обемистите фуражи за сметка на концентрираните.
За кочовете се отделят най-близките и богати пасища, но пашата е в рамките на’ нужната разходка и трябва да осигури 2 – 3. kg зелен фураж. Дават се 1 – 2 kg доброкачествено сено, 1-2 kg сочен фураж и 0,7 – 1,5 kg концентрирана смеска.
През време на активното използуване на кочовете, трябва да се дават и фуражи от животински произход. Подходящи са 1-2 kg обезмаслено краве мляко, 3-5 кокоши яйца, 150-250 грама рибено брашно. Ако не достигат нужните минерални вещества и витамини, се осигуряват допълнително. Редовно им се дава готварска сол.

Угояване на агнета и овце

С угояването сe цели да се увеличи добивът на месо и да се подобри кланичният рандеман.

На угояване се подлагат изключените от разплод мъжки и женски агнета, с незадоволителен екстериор или ниско, продуктивен произход, атакувани поради възраст, заболяване или слаба продуктивност овце. To продължава около 2-2,5 месеца.
Захранени с млякото агнетата, отрано се хранят усилено с концентрирани храни, предимно листни зърнени – царевица, пшеница, ечемик, пшеничени трици. Така се получава т.нар. “млечно месо” или “бяло месо”, което е много сочно и има високи вкусови качества. Това угояване обаче не е изгодно, тъй като се унищожават голям брой животни, без да са дали  достатъчно количество месо. Такава угояване се прави само в България, част от ЮСърбия и част от Гърция.

Угояване на отбити агнета Получават в зависимост от възрастта си по 0,5 до 1 kg сено, 0,3 – 0,7 kg пълноценни комбинирани фуражи, обработена слама, карбамид и др. На 6-7 месечна възраст достигат 40-50 kg жива маса.

Угояване на възрастни овце и кочове. Най-сполучливо е да се угояват оборно, в продължение на 30-45 дни. Използуват се обемисти и концентрирани фуражи, които се дават на воля. Животните увеличават живата си маса с 25-30 % и дават по-висококачествено месо.
Практиката да се пасат известно време и след това да се подлагат на оборно хранене, не дава особени резултати, тъй като животните в повечето случаи са без зъби или хронично болни и пашата им не е ефективна.

При угояването се осигурява достатъчно сол за близане и вода за пиене.

Овцевъд & Козевъд

Всички права запазени, използване на материала, само след съгласуване с Овцевъд & Козевъд !

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук