Износ за 90 милиарда евро

0

Над 90 милиарда евро е получила Холандия през 2019 г от продажбата на селскостопански стоки през 2018 г.
Знаем много неща за Холандия – страна на футбола, страна под морското равнище, страна на лалетата, квартали с червени фенери. За земеделието знаем, че там се отглеждат големите млечни крави, фермерите ходят с дървени обувки, борбата с океана е всекидневна, а през последните години газовите емисии са нож за говедовъдството.

Холандските фермери са едни от най-добрите в света и Европа. Средната продуктивност на всичко, което се отглежда в земеделието има върхови стойности. Интересно, необяснимо за нас, е как тези 16 милиона холандци, които живеят на половината територия на нашата страна, са втори в света, по производство на селскостопанска продукция.

През 2018 г. са изнесени  селскостопански стоки за 90,3 млрд. евро. Това е лек ръст от 0,2% в сравнение с 2017 г. (90,1 млрд. Евро). Холандия е втория най-голям износител на земеделски продукти в света след САЩ. 

Повечето холандски селскостопански продукти се изнасят за Германия (22,8 млрд. евро) и Белгия (10,2 млрд. евро).  Тези две съседни държави поемат 36% от общия холандски селскостопански износ. Следват Обединеното кралство, Франция, Италия и Испания. Най-голямото абсолютно увеличение на износа на холандски земеделски продукти през 2018 г. са за Япония (+ 110 млн. евро), Мароко (+ 93 млн. евро), Полша (+ 86 млн. евро), Русия (+ 77 млн. евро) и Китай (+ 66 млн. евро).

Министър Карола Шоутен: „Данните за износа отново показват, че сектора на земеделието и градинарството е важен фактор, когато става въпрос за производство на храни за нарастващото световно население. Също така, искаме да използваме знанията и иновативната си сила, за да преминем към кръговото земеделие. Това дава тласък на агро-иновациите в Холандия, което допълнително подобрява позицията ни на световния пазар. И е спешно, като се имат предвид глобалните проблеми на нарастващите нужди от храна, от една страна, и нашата отговорност за ландшафта, биологичното разнообразие и изменението на климата от друга”.

Холандия  печели най-много от цветя (6,0 млрд. евро), млечни продукти и яйца (4,7 млрд. евро), месо (4,1 млрд. евро) и зеленчуци (3,8 млрд. евро).  Зърното, брашното и мляко, напитки, плодове, живи животни, риба и морски дарове също допринасят за икономиката с милиарди евро.

Селскостопански стоки

Миналата година Нидерландия е изнесла за 9.2 млрд. eвро стоки, свързани със селското стопанство, като селскостопанска техника, машини за хранително-вкусовата промишленост, парникови материали, торове и продукти за растителна защита. Това е ръст от 3,2% в сравнение с 2017 г. Германия и Белгия са най-големите клиенти.

Знания и иновации

Последните данни за научноизследователска и развойна дейност показват, че компаниите в агро-бизнеса са направили повече изследвания и разработване на продукти през 2016 г. в сравнение с 2014 г.
Разходите за НИРД от агробизнеса са се увеличили, както в абсолютно изражение, така и в дела на общите разходи за технологични иновации. Докато разходите за НИРД на всички холандски компании с повече от десет служители са се увеличили с почти 11%, тези на компаниите от агробизнеса са нараснали с около 19% (от 728 милиона евро на 864 милиона евро).

изследвания на Wageningen (WUR) и CBS

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук