2 част: – Технологии на храненето в овцевъдството. Хранене на агнета

Растежът и развитието на новородените агнета е в пряка зависимост от породата, възрастта и продуктивните качества на овцете-майки, генетичните заложби и редица други предпоставки. Най-голямо значение, обаче има храненето.
За да се отглеждат ценни разплодни и продуктивни животни, трябва да им се осигурява правилно хранене. Доказано е, че изостаналите в растежа си млади животни, поставени по-късно при благоприятни условия, дават с 10-15 % по-ниска продукция, отколкото нормално развилите се. При оскъдно или неправилно хранене агнетата не растат и не се развиват нормално. Те остават дребни, е недостатъци в екстериора и ниска продуктивност.

Добре е агнетата да забозаят коластра половин до един час след раждането.

Първите няколко дни бозаят многократно, на всеки 2-3 часа и затова се държат при майките. След това, се отделят от тях и се пускат да бозаят само 2-3 пъти на ден. При добри условия за хранене от 30-дневна възраст, агнетата може да се пускат да бозаят един път на денонощие. Така се спестява известно количество мляко.

Основната храна на агнетата през първите 2-3 седмици е майчиното мляко. Следователно, храненето на майките през време на кърменето определя до голяма степен растежа и развитието на приплодите. След това, млякото не задоволява нуждите на агнето и се налага да започне подхранването.
Най-напред на новородените агнета се дава концентриран фураж. Това става на 6-7 дневна възраст. Най-добре е да се осигурят стартерни смески или пресята овесена ярма. Едновременно с концентрираните храни се дава и доброкачествено люцерново или детелиново сено.

През първата седмица на подхранване приплодите се приучават към фуражите и в никакъв случай не бива да се отчита хранителната им стойност. Полезно е на агнетата от началото на третата седмица да се дават сочни храни в количество 200-500 g дневно. Изобщо, ранното приучаване към обемисти и сочни фуражи спомага много за развитие на стомашно-чревния апарат и за растежа на животните.

Агнетата се отбиват на различна възраст, според възприетата технология. Обикновено разплодните агнета се отбиват на 2 до 4 месеца. Агнетата от културните породи бозаят по-продължително, а предназначените за угояване може да се отбият на двадесетия или тридесетия ден.

При ранно отбиване се използуват млекозаместители.
Млекозаместителите съдържат обезмаслено мляко и растителни и животински мазнини и други компоненти (подобно на млекозаместителите при телетата). Разтварят се във вода с температура 50-55°С в съотношение 1:5.
Агнетата се поят първоначално 5-6 пъти в денонощие с по 125-135 g млекозаместител при температура 36-38°С.  В последствие към 13-15 ден това количество се увеличава до 400 g ,а към 21 ден на 600 g .
Млекозатестители могат да се използуват до -30-40-дневна възраст.

В нашата страна доста сполучливо се практикува ранното отбиване на агнета за разплод на възраст от 21 до 35 дни и при жива маса 7-10 kg . Такива агнета успешно се отглеждат, само ако се използват специални стертерни смески, които съдържат 35 % царевица, 8,9 % ечемик, 6 % пшенични трици, 18-9 % слънчогледов шрот, 30 % люцерново сенно брашно, 0,3 % креда, 0,4 % сол и 0,5 % витаминен премикс.
Тези смески се дават от 10 до 50-60-дневна възраст.

Отбитите агнета през лятото, се хранят главно чрез паша, като при нужда се дохранват с 0,1 – 0,3 kg на глава, концентриран фураж. Може да се дохранват и със зелена маса, особено при сухо лято или със силаж при суха есен. През зимата шилетата се хранят с фуражи, с каквито се хранят овцете майки, само че в по-малки количества – 0.5-1 kg доброкачественно сено, 0.5 kg слама, по 1-2 kg сочни фуражи и по 0.2-0.4 kg смески от концентрирани фуражи.

През първите два месеца отбитите агнета се хранят на воля. От  началото на третия месец е желателно храните да се нормират.

Готварска сол се дава отрано. Най-добре е от 2-та – 3-та седмица да се постави крупа за близане. На шилетата може да се дава и в храната по 10-20 g дневно.
Агнетата трябва да се поят редовно още от първите дни след раждането, първоначално с хладка вода.
При тези условия на хранене и гледане животните растат бързо и на 3 месеца достигат 25-33 kg жива маса, а на ден дават над 200 g прираст.

Следва: 3 част – Хранене на кочове

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук