Овце и кози за мляко

Какво показват цифрите дадени от Евростат по отношение броят на млечните овце и кози развъждани в Европейската общност. Цифри, дадени от държавите членки и трябва да им се вярва.

Овце за мляко

Румъния е страната на Европейския съюз с най-голям брой регистрирани овце за производство на мляко – 7 783 000 бр, според най-актуалните данни, което означава почти една трета от общия брой млечни овце.  Второ и трето място заемат Гърция и Италия с съответно 6 323 000 бр  и 5 033 000 бр овце  в статистиката, която включва старите овце, които се доят и дзвиските – овцете, които се агнят за първи път и съответно доят.

 Испания е четвъртата страна с най-голям брой овце за мляко – 2 435 000 бр., през последните две години над милион овце за мляко се отглеждат също във Франция – 1 609 000 и България – 1 038 000 бр.

Списъкът с млечни овце се допълва от Португалия 281 000 бр, Словакия 185 000 бр, Хърватска 100 000 бр, Холандия 14 000 бр, колкото и чудно да ви се струва Малта – 12 000 бр., и Унгария 10 000 бр.

Кози за мляко

Първото място  е заето от Гърция – 4 528 000 бр, тази цифра е повече от половината от общото количество млечни кози отглеждани в Европа. А сега кажете, че гърците били мързеливи. Испания е втората страна в Европейския съюз с най-голям брой млечни кози с 1 328 000 бр.

Следват Франция с 845 000 бр,  Хърватия 28 000,
Италия 583 000 бр,  Словакия 27 000,
Холандия 347 000 бр, Чехия 17 000,
България 199 000 бр., Литва 9 000,
Кипър 162 000 бр., Латвия 9 000,
Белгия (52 000), Словения 3 000,
Португалия 43 000, Унгария 15 000, Малта 3 000,
Германия 39 000,
Люксембург 3 000
Австрия 35 000,
Естония 2 000
Полша 29 000, Няма данни от Дания, Финландия, Ирландия, Обединеното кралство, Румъния и Швеция. 

Овцевъд & Козевъд

Всички права запазени, използване на материала, само след съгласуване с Овцевъд & Козевъд!

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук