Замяна на заявените животни

През последните дни получихме доста запитвания от наши читатели, относно процедурата по замяна на животните, по време на периода на задържане. Животните и те са жив организъм и е съвсем нормално през тези 80 или 100 дни на задържане да има както умрели, така и заклани. Все още не отглеждаме животни роботи и да им сменим батерията или някой бушон.

В тази връзка се обърнахме към г-н Панайот Тодоров – съпредседател на Националния съюз на говедовъдите в България (НСГБ), да обясни какви са правата на фермерите и защо получават отказ при внасяне на документи за замяна.

Панайот Тодоров

Ние, от НСГБ също получихме такива сигнали. Наши проверки показаха, че има указания от София при ферми попаднали в списъка на проверяваните, фемерите да не могат да подменят отпадналите от стадото животни,  поради смърт или принудително клане по необходимост.
При подаване на заявление до ДФЗ за замяна на животно и  известяване за събитието, им се отказва и то не се приема. При други случаи, заявленията за замяна на фермерите се приемат, но фермера веднага получава информация, че му се отказва  замяна в този период,  защото ще бъде проверяван.  Никой от служителите в областните дирекции на ДФЗ не може да даде обоснован отговор на въпросите на фермерите, свързани с нарушаване на изискванията на Наредба № 3/17.02.2015 г и кой ще поеме отговорността, ако последва санкция от незпълнението ú. Тези ограничения се прилагат дори и да не се прави проверка на кравефермата или овцефермата, а на  декларираните от фермерите пасища,  обработваема земя  други и така се спира достъпа до електронната система.

На практика, ДФЗ не изпълнява изискванията на Наредба № 3/17.02.2015г.,  относно отпадането от стадата на заявени за подпомагане животни и  тяхна замяна с млади животни навършили 24 месеца. Животновъдите се  сблъскват с необявени Указания за прилагането на схемите за подкрепа на ДФЗ и отказа им да  извършат подмяната  на животните в  указания в чл. чл.25 ал.1, т.1 и 2 в  срок .

Животновъдите ни отново са изложени на изпитание. Сега се нарушава и правото им съгласно чл.25 ал.1,т.1 и 2 на Наредба № 3/17.02.2015 г. и член 30  на ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 640/2014 НА КОМИСИЯТА от 11 март 2014 година/ в допълнение на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1306/2013год/, да могат да заменят заявените животни с други животни, отговарящи на изискванията за подпомагане по съответната схема през периода от 80 дни определен в чл.19и19а, ал.3 на същата Наредба.

Ние, от НСГБ ще сезираме за това Министъра на земеделието и Директора на ДФЗ.  Като настояваме, да се ревизират тези  указания дадени на служителите на фонда и на потърпевшите фермери да се разреши да изпълнят изискванията на наредбата, без санкции.

Панайот Панайотов Съпредседател НСГБ

Govedovad.com и Овцевъд & Козевъд

Всички права запазени, използване на материала, само след съгласуване с Govedovad.com и Овцевъд & Козевъд!

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук