Поглед в бъдещето – д-р Деан Тодоров

 Овцевъд & Козевъд, Govedovad.com и много животновъди от страна и чужбина поздравяват вече  Деян Тодоров с придобиването на научната степен“Доктор“. Защитата на дисертацията се състоя преди няколко дни в Технически университет “Ангел Кънчев” в Русе, където Деян блестящо представи своите изследвания и изводи свързани с темата на дисертацията. Всичко това ще помогне много на фермерите при следващата крачка към рентабилното животновъдство.

Бъдещето е днес – беше казал един китаец. Научната дисертация на г-н Деан Тодоров „Изследване на автоматично устройство за раздаване на фуражи във ферми за дребни преживни животни“, на  пръв поглед си е бъдеще, но след като се запознае човек с научните изследвания на г-н Тодоров, ще поиска  веднага да ги внедри в практиката.

Кой е, вече и „доктор“ Деан Тодоров. В овцевъдните  и козевъдните среди го познават всички. Той е Председател на НАРМПК  и Съпредседател на НОКА.
Запознанството ни стана преди шест години и тогава той разпалено говореше, че трябва да се осигури транспортно средство по изискванията на Общността за ДПЖ. Тази първа идея, асоциацията да има собствен транспорт – бе реализирана.

Деан е висок, строен мъж и като всички нас от тази категория, стъпва по-бавно, но по-тежко и остава следа след всяка стъпка (и в буквалния, и в преносния смисъл). Завършил е езикова гимназия в гр. Русе и след това получава инженерно образование в Русенския технически университет. Семейството му обаче отглежда кози и към точните науки трябва да се добавят и животновъдните.  Затова завършва квалификация по зооинженерство със специалност – Селекция и репродукция. Следват курсовете по екология и превозвач на живи животни. Но за да се ръководи бизнес,  трябват и икономически познания и затова придобива и квалификация Аграрен бизнес. Съвсем правилно започва да прилага наученото в собствената ферма и в асоциацията която оглавява. Логично следват и обществените задължения – член на Съветите по Животновъдство и Генетични ресурси, Съпредседател на НОКА, която през последните години започва да играе важна роля в нашето овцевъдство и козевъдство и има членска маса от над 2600 фермера.

Да се върнем пак към научната му дейност – Съдържанието на дисертацията е изложено на 167 страници, като записката е онагледена с 105 фигури и 65 таблици. Използваните литературни източници са 141 бр., от които 76 бр. са на кирилица, 65 бр. на латиница и 31 бр. от електронни сайтове.

Днес ще ви запознаем само с Изводите от Дисертацията:

  1. Установено, е че храненето на дребните преживни животни (ДПЖ) се извършва по обща схема, при което не се отчита индивидуалната продуктивност. Животните с по-ниска продуктивност получават повече фураж, а при тези с висока продуктивност фуражът недостига.
  2. Съществува възможност за индивидуално хранене на животните съобразно тяхната продуктивност, пол, възраст и физиологично състояние. Чрез електронно индивидуално разпознаване (RFID) и с помощта на съответен софтуер (мидълуер) може да бъде управляванo дозиращо устройство за предоставяне на индивидуална порция към всяко животно в реално време с грешка до 5%.
  3. За ферми с големи стада от стотици и хиляди животни е възможно да се разработи и внедри система със съответен хардуер за индивидуално разпознаване на ДПЖ и управление на дажбите от фураж в съответствие със състоянието на животните.
  4. Установено, е че съществуващите опити за създаване на стационарни системи за индивидуално дозиране на концентрирания фураж са в експериментален етап на развитие в Канада, Норвегия и Австралия. Технологията осигурява оптимално усвояване на фуража при 4 – 6 кратно хранене през деня и се поддържа оптимално състояние на стомашно чревния тракт на животните като добивът на мляко се увеличава до 20% средно за стадото.

5.Създаден е специализиран софтуер с добавен  интерфейс „човек-машина“ (HMI – human machine interface) за управление на интегрираните системи в реално време и Android-приложение за on-line управление през мобилни телефони и таблети.

  1. С въвеждането в експлоатация на създадената автоматизирана система за индивидуално дозирано хранене на ДПЖ е доказано средно увеличение на млеконадоя от изследваното стадо с 51,1%. Експериментално е доказано, че при ДПЖ с различен начален добив на мляко ефектът от индивидуалното хранене е различен. За животните с най-нисък начален добив на мляко от първа група увеличението е до 84,55%. За тези със средна продуктивност, от втора група, увеличението е до 56,24%. При най-продуктивните животни от трета група увеличението е до 42,36 %.

Допълнително ще публикуваме резултати от направените изследвания.

Овцевъд & Козевъд

Всички права запазени, използване на материала, само след съгласуване с Овцевъд & Козевъд!

4 КОМЕНТАРИ

  1. Браво, но една птичка пролет не прави. Като знам “науката” ни с какви теми се занимава и какви резултати постига, това е оптимистично но едва ли с един човек ще излезем от дъното.

  2. От дъното можем да излезем само и единствено ако има правилна държавна политика в сектора. С подкрепа от 2-3-7 лв. Липсата на инвестиции в нови технологии подкрепени от ДФЗ сектора е обречен на гибел. И сто човека да се родят като Деян нищо няма да стане

  3. От дъното можем да излезем само и единствено ако има правилна държавна политика в сектора. С подкрепа от 2-3-7 лв. Липсата на инвестиции в нови технологии подкрепени от ДФЗ сектора е обречен на гибел. И сто човека да се родят като Деян нищо няма да стане

  4. Само с концентриран фураж ли ще се хранят тези дребни преживни? Ако няма да пасат трева защо е необходима евтина конвенционална продукция, която бълват испанските, италианските и гръцките ферми? Много голямо количество нискокачествена млечна и месна суровина, която няма цена.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук