Клане извън кланицата – КОГА и КАК

0

В материала

Съвет по животновъдство: Идентификация на животните – възможно ли е

поставихме въпроса, че една от причините за слабостите при идентификацията на животните и нерешения въпрос за клане на животни, по необходимост и клането на  агнетата. Вероятно този проблем имат и другите държави. За Германия и Холандия вече писахме, че се експериментират мобилни кланици. При нас също има вече програма за локални кланици, ще решат ли те обаче проблема. Например в Бургаска и Ямболска област, колкото и да искаш да спазиш закона, няма кланици за говеда.

Какво правят поляците по този тежък въпрос: Инструкцията е разработена в Департамента по храните и ветеринарната медицина на Министерството на земеделието и развитието на селските райони)

Клането по необходимост на селскостопански копитни животни, извън кланицата, се прилага в случаи, при които здрави животни, са наранени, например – счупен крайник, гръбначен стълб или друго нараняване, което  затруднява  естественото предвижване и по този начин животното не може да се транспортира до кланицата. При тази ситуация е възможно да се спаси кланичната стойност на животното. 

Какво трябва да се направи, ако здрави животни са наранени?

На първо място, визита на лекуващия  ветеринарен лекар и колкото е възможно по-бързо. Той ще определи дали животното трябва да бъде лекувано,  заклано по необходимост или убито.

 Какво трябва да се направи  ветеринарния лекар установи, че животното може да бъде заклано по необходимост?

 1. Свържете се с най-близката кланица, за да разберете дали е възможно да занесете трупа и вътрешните органи на закланото животно – трупът на животното заедно с неговите вътрешни органи трябва да бъде транспортирани до кланицата, където официалният ветеринарен лекар ще извърши следкланичен преглед и ще оцени пригодността на месото за човешка консумация. Даването на такава оценка е предпоставка за пускане на това месо на пазара за месо, т.е. предлагане за продажба и по този начин спестяване на кланичната стойност на животно.
 2. Животното трябва да бъде заклано по необходимост.

Кой може да заколи животното?

Клането по необходимост следва да се извършва от лица с подходяща квалификация, тоест същото като при клане на животни в кланица.

Как и в какви условия трябва да се наложи клането?

В случай на задължително клане на животни извън кланицата, животновъдът е длъжен да предприеме всички необходими мерки, за да заколи животното възможно най-бърже, включително усилия за избягване на ненужната болка и страдание по време на клането и свързаните с него дейности.

Изискванията за защита на животните по време на клане трябва да бъдат изпълнени. Животното трябва да бъде зашеметено и обезкръвено в съответствие с разпоредбите на Регламент №1099/2009 на Съвета от подходящо квалифицирано лице.

След клането трупът трябва да бъде обезкръвен. На мястото на клане, стомаха и червата на животното могат също да бъдат отстранени от трупа под надзора на ветеринарния лекар. Отстранените органи трябва да бъдат маркирани (така, че да могат да бъдат идентифицирани с даден труп) и да бъдат транспортирани с трупа до кланицата.

Какви документи трябва да бъдат доставени в кланицата заедно с трупа и вътрешните органи на животното?

 • декларация на земеделския производител – посочване на самоличността на животното и съдържаща информация за ветеринарномедицински продукти или други мерки, които са били прилагани на животното, като се посочват датите на прилагане и карентни срокове;
 • удостоверение на ветеринарен лекар – потвърждаващ благоприятния изход от предкланичната инспекция, датата и часа на провеждане на изследването, причината за клането и информацията за лечението, на което е било подложено животното.

При какви условия трупът заедно с вътрешните органи на животното трябва да бъдат транспортирани до кланицата?

Кланичният труп на животното заедно с неговите вътрешни органи трябва да бъде транспортиран до кланицата, при хигиенни условия и възможно най-скоро. Ако транспортът трае повече от 2 часа от момента на клането на животното, е необходимо да се осигурят условия за охлаждане на транспортираните трупове и вътрешни органи. В случай, че климатичните условия го позволяват, няма нужда да се охлаждат труповете и вътрешните органи.

Какво ще стане, ако ветеринарният лекар реши, че клането не може да бъде извършено?

Ветеринарният лекар може да определи дали животното трябва да бъде лекувано или заклано. Когато се взема решение за убиване на животно:

 • убиването се извършва от ветеринарен лекар, чрез прилагане на упойка,
 • трупът може да бъде
  • обект на използване;
  • Със съгласието на официалния ветеринарен лекар той е предназначен за хранене на месоядни животни или за кожи;
  • Освен това, в случай на здрави копитни животни, които са били наранени, като прасета, овце, кози или телета на възраст до 6 месеца, е възможно животното да бъде заклано, за да се получи месо за собствени нужди. Когато се извършва такова клане, не е необходимо присъствието на ветеринарен лекар, но полученото месо не може да бъде предложено за продажба.

Какво трябва да направите, ако не откриете кланица, която би се съгласила да приеме труп с вътрешните органи на животно, което е било заклано по необходимост?

В тази ситуация земеделският производител може да реши да го убие или да извърши клане, за да получи месо за собствените си нужди. Ако животното е убито, трупът трябва да бъде рециклиран, в този случай разходите за оползотворяване се покриват от Агенцията за преструктуриране и модернизация на земеделието.

Възможно ли е да се гарантира, че кланичната стойност на животно ще бъде спасена във всеки случай, когато бъде правилно заклано?

Месо, получено от животно, което е било заклано по необходимост, се подлага във всеки случай на следкланичен преглед, извършен от официален ветеринарен лекар в кланицата. Целта на това изпитване е да се прецени дали месото е годно или неподходящо за консумация от човека, преди да бъде пуснато на пазара.

Кланичната стойност на животното ще бъде спасена, ако кланичният труп е оценен като годен за консумация от човека.

Въпреки това, когато кланичният труп е оценен като негоден за консумация от човека, той се рециклира (разходите за обезвреждане зависи от договора, сключен между земеделския производител и оператора на кланицата) или със съгласието на официалния ветеринарен лекар е предназначен за хранене на месоядни животни с кожи.

Необходимо ли е да се уведоми Агенцията за преструктуриране и модернизация на земеделието в случай на спешно клане?

 Когато говедата, овцете, козите или свинете са задължително убити, е необходимо да се уведоми Агенцията за преструктуриране и модернизация на земеделието за този факт. Трябва да се знае, че клането на едър рогат добитък, овце, свине или кози трябва да се докладва в рамките на 7 дни.

Овцевъд & Козевъд

Всички права запазени, използване на материала, само след съгласуване с Овцевъд & Козевъд!

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук