Предложения за подпомагане

0

Този път Министерството на земеделието изпревари медиите. Тази сутрин бяха публикувани обсъжданите:

Предложените  условия за подпомагане чрез минимална помощ от типа de minimis едрите и дребни преживни животни. Разбира се,че ще има доволни и недоволни. Големите ферми с право ще претендират за помощ изтъквайки факта,че са основните производители на мляко. Малките, ще защитават позицията,че са винаги подценявани и ощетявани при изкупуването на продукцията. Въпросът е, ще стигне ли тази помощ да се направи нещо по съществено във фермите или просто ще си бъдат джобни пари.

Условия на които трябва да отговарят ЗП за да кандидатстват за де минимис.

Допустими земеделски стопани, отглеждащи:

едри преживни животни (ЕПЖ) от млечни и месодайни породи и/или дребни преживни животни (ДПЖ) :

  • Да притежават регистрация като земеделски стопани по Наредба №3/1999 г.;
  • Да са подали валидно заявление за 2019 г. за директни плащания по схеми за обвързана подкрепа за животни или по Преходна национална помощ за говеда необвързана с производството, или по Преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки;
  • Да притежават животни, оторизирани за плащане през 2018 г. по схеми за директни плащания по схеми за обвързана подкрепа за животни или по Преходна национална помощ за говеда необвързана с производството, или по Преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки;
  • Да имат заявени не повече от 15 дка постоянно затревени площи на ЖЕ или да не са заявили за подпомагане такива;
  • Подкрепа на стопанства с едри преживни животни (ЕПЖ) – от 5 бр. до 250 бр. със 60 лв./ЕПЖ (5 963 стопанства);
  • Подкрепа на стопанства с дребни преживни животни (ДПЖ) – от 10 бр. до 300 бр. с 15 лв./ДПЖ (8 688 стопанства) и над 300 бр. със 7 лв./ДПЖ (331 стопанства).

 Не попадат в обхвата на подпомагане земеделски стопани:

  • отглеждащи ЕПЖ от месодайно направление под селекционен контрол (Абердин ангус, Лимузин, Херефорд, Симентал, Галоуей, Обрак и Шароле) получили помощ de minimis през 2019 г.

източник: мзхг

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук