Накъде отива земеделието

1

У нас всяка година се публикува Доклада за земеделието. Имаме много цифри, много информация. От тук нататък идва реда на анализаторите. Също така, трябва да поглеждаме какво става в другите страни. Сякаш не се съобразяваме толкова много с това и времето ни изненадва неподготвени, защото фермерите почват  сами да работят за да наваксат изоставането си, но най-вече на принципа проба-грешка.

Ето защо, ще ви разкажем какво се случва в Швейцарското земеделие. Информацията е взета от Федералната статистическа служба (FSO)

През 2018 г. броят на стопанствата е спаднал до 50 852 (-1.5%).  Средната земеделска площ на стопанство през 2018 г. е 20,5 хектара и е два пъти по-висока от тази през 1980 г. (10,3 хектара).

В сравнение с предходната година, броят на стопанствата управляващи повече от 30 хектара, се е увеличил с 1,6% и те обработват 47% от земеделската земя (496 100 хектара). За сравнение: през 1980 г. този процент  е бил 14%. По-малките стопанства са намалели с 2,3% в резултат на затваряне или сливане.

Районът за биологично земеделие става все по-голям. През 2018 г. има 7032 биологични ферми (+ 4,9% спрямо 2017 г.), които са обработвали 161 000 хектара, което е повече от 15% от общата земеделска земя.

Биологичното земеделие се увеличава във всички кантони и във всички селскостопански сектори, като най-вече нарастват органичните зеленчуци (19% от обработваната площ) и органичните лозя (8% от лозята). Освен това повече от половината (60%) от земята, използвана за отглеждането на лечебни растения и билки, се отглежда по биологичен начин.

Площта за основните маслодайни култури, включително за маслодайна рапица (22 811 ха, + 11,7%) и слънчоглед (5386 ха, + 2,4%), е нараснала в сравнение с 2017 година. Останалите площи (38 300 ха, 4% ) са основно  лозя (13 500 ха) и овощни градини (7100 ха).

При говедата, еволюцията през последните години продължава. Броят на млечните крави е намалял до 564 200 бр, което съответства на спад от десет процента през последните десет години. По същия начин броят на млечните стопанства  намалява до 25 800, докато броят на отглежданите крави в стопанство  се увеличава до 22 млечни крави. От друга страна, кравите  за производство на месо отбелязват увеличение (+ 1.7%, 125’454), както и през предходните години. Тази тенденция се подхранва от био-бума.

Броят на пилетата-бройлери намаля леко (-0.9%, 7’084’800). За разлика от това, кокошките носачки отбелязват увеличение (+ 6,2%). 18% от кокошките носачки се отглеждат в  биологични ферми.

Популацията на овце остава стабилна през 2018 г. с 343 470 животни. Земеделските стопанства, участващи в производството на овче мляко, са специално насочени към биологичното земеделие (56% от млекопроизводителите). Броят на козите, които се съхраняват главно в планинските райони, продължават да нарастват (+ 3.1%, 80’552).

През 2018 г. в земеделските стопанства са заети 152 000 души, с 0.9% по-малко, отколкото през предходната година. Управителите и членовете на техните семейства съставляват повече от три четвърти от работещите в селското стопанство. В 74% от стопанствата са работили само членовете на семейството.

Две трети от мениджърите са работили на пълен работен ден. Останалите служители са предимно на непълно работно време (66%). През годината в селското стопанство са работили 55 400 жени. Делът на жените сред ръководителите е само 6,2%.

Източник:(FSO)

1 КОМЕНТАР

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук