Продажба на дребно – мляко и млечни продукти

Статията се отнася, само до продажбата на мляко и млечни продукти от овце и кози.

Много пъти, в разговори с наши фермери,  разбираме, че едва ли не Европейските производители на малки количества мляко /разбирай техни колеги/ имат правото да продават където си искат и колкото искат.

Въобще няма такова нещо. Поне в Румъния.

Земеделските производители, животновъдите от сектора на овцете и козите могат да продават суровото мляко или млечни продукти от него само в санитарно-ветеринарни помещения, в съответствие с разпоредбите на специална Наредба за това.

Действащото законодателство подкрепя животновъдите, които искат да се възползват от първичното производство или от продуктите, получени чрез преработка на първичното производство, но със задължението да поискат от Държавната ветеринарна служба /ДВС/ регистрационен документ за директна продажба или документ за продажба на дребно, който установява:
– код на производителя,
– продуктите, които ще се продават,
– количеството,
– мястото на продажба.
Тази регистрация е необходима за наблюдение и контрол на спазването на правилата за хигиена, проследяемост и безопасност на храните, произведени и преработени от животновъдите с цел защита на здравето на хората.

Като се има предвид, че животновъдите са регистрирани в областните Държавната ветеринарна служба /ДВС/ за продажба на дребно, те могат да продават млечните продукти на крайния потребител, на пазарите за селскостопански и хранителни продукти в цяла Румъния, както и по време на изложби, панаири или други събития,  в рамките на правната рамка.

За да бъдат продадени млечните продукти, които не застрашават здравето на потребителите, отделните производители имат следните задължения:

 • Овчето и козе мляко трябва да е получено от здрави животни, при спазване на хигиенни стандарти.
 • Производителят трябва да има:
 •  Санитарен ветеринарен регистрационен документ за директна продажба и търговия на дребно, издаден от окръжната ДВС.
 • сертификат за търговия с хранителни продукти негово производство, издаден от кметството на населеното място, адресирано от професионалната асоциация/ако той членува в такава/  или от официалния ветеринарен лекар в района.
 • ветеринарномедицинската документация на ветеринарния лекар относно обекта и здравния статус на овцете и козите.
 • здравна карта на производителя.

Спазване на хигиенните условия за транспортиране, съхранение и пускане на пазара на тези продукти.

 • Продуктите не трябва да бъдат замърсени с различни примеси, да не бъдат транспортирани или предлагани в замърсени или неподходящи опаковки за съответните продукти.
 • Продуктите не трябва да бъдат подправяни или да имат нехарактерни промени във външния вид/цвета, миризмата, вкуса или консистенцията.
 • Млечните продукти се предлагат на пазара само в зони, които осигуряват защита от замърсяване (прах, слънчеви лъчи, насекоми), да има осигурено охлаждане /хладилна витрина/.
 • за потребителя да има данни за самоличността на производителя, продуктовата гама, датата на производство, срок на годност, отпечатани върху етикет, прикрепен към опаковката, пластмасовата кутия или пакета за сирене.

Потребителите  трябва да бъдат защитени чрез:

 • Закупуване на мляко и млечни продукти, само от одобрени санитарно-ветеринарни помещения , като се избягва “уличната” търговия.
 • Внимателно проверете инструкциите на етикетите на храните, като спазвате информацията на производителя, как да ги запазите, правилната подготовка и тяхната трайност..
 • Използването на специфични опаковки за асортимента от закупени продукти, като се избягва всякаква възможност за замърсяване.
 • Храната се съхранява в хладилник при температури, по-ниски от или равни на 4 градуса по Целзий.
 • Осигуряване на защита на продуктите срещу насекоми или гризачи.
 • дежурният ветеринар да докладва за нередности в областта на хигиената и безопасността на храните.

Овцевъд & Козевъд

Всички права запазени, използване на материала, само след съгласуване с Овцевъд & Козевъд!

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук