КАТ: Какво не трябва да правим

0

Алкохол
– При концентрация над 0.5 до 0.8 промила включително – 6 месеца без книжка и глоба 500 лв, отнемат се и 10 контролни точки.
– При концентрация над 0.8 до 1.2 промила включително – година без книжка и глоба 1000 лв.
– При повторно нарушение книжката се отнема за една до три години и се налага глоба от 1000 до 2000 лв.
– При отказ за проверка за алкохол и/или наркотици – отнемане на книжката за до две години, глоба 2000 лв и отнемане на 12 точки.
– Предоставяне на моторно превозно средство на лице, което не притежава съответното свидетелство за управление, употребило е алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози – глоба от 100 до 300 лева.

Участие в гонки
– Водач, който организира или участва в нерегламентирани състезания по пътищата, отворени за обществено ползване, или ги ползва за други цели, освен в съответствие с тяхното предназначение се наказва с лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок 12 месеца и глоба 3000 лв.
– За повторно нарушение санкцията е без книжка за срок от три години и глоба 5000 лв.

Други
– Неправилно използване на звуков сигнал в населено място – глоба 10 лева.
– Изхвърля от превозно средство предмети или вещества, които замърсяват пътя – глоба 30 лева и 5 контролни точки.
– Закъснение за технически преглед – глоба до 50 лв.
– Управление на моторно превозно средство с емисии на вредни вещества над нормите или с неизправно шумозаглушително устройство – глоба до 50 лева
– Използване на антирадар – глоба до 50 лева
– Поставен на неправилно място номер – отнемане на книжката за срок от 1 до 6 месеца и с глоба от 50 до 200 лв.
– Управление на превозно средство, което не е регистрирано по надлежния ред или е без номера – без книжка от 6 до 12 месеца и с глоба от 200 до 500 лв.
– Използване на сигнали, предвидени за автомобил със специален режим на движение – отнемане на книжката за срок от 1 до 6 месеца и с глоба от 50 до 200 лв.
– Използване на мобилен телефон по време на управление на превозно средство – глоба 50 лева и 6 контролни точки
– Непоставен предпазен колан – глоба 50 лева и 10 контролни точки.
– Превоз на деца в нарушение на изискванията – глоба 50 лева
– Управление на превозно средство с нечетлив или закрит регистрационен номер – глоба 50 лева.

Глоби за велосипедисти, пешеходци и пътници
– Управление на велосипед без светлоотразителна жилетка – глоба 10 лева.
– Преминаване от пешеходец през огражденията от парапети или вериги – глоба 50 лева.

Всички други нарушения на пешеходците се санкционират с глоба от 20 лева

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук