Бачѝя – място където се доят овцете и прави сирене

В нашата статия:

Имат ли потенциал нашите автохтонни породи

 е употребена думата “бачия”.
Наш читател ни помоли да обясним за какво става дума.
Бачѝло или ма̀ндра е временно сдружение, проста форма на кооперация, в традицион-ното овцевъдство, на притежатели на овце и кози, за съвместна дейност по преработка на мляко и отглеждане на дойните животни. Бачиите се организират на оградено място извън селата, където се доят овцете и козите и се прави масло, сирене, извара и други млечни продукти.
До Първата световна война, бачиите са разпространени в българските земи и извън тях в райони с развито овцевъдство, като са особено популярни в Северозападна Бълга-рия. С превръщането на голяма част от пасищата в обработваеми земи, както и с колективизацията на голяма част от добитъка, бачиите в традиционния им вид, изчезват. На някои места, под името бачия, се запазва форма на сдружаване, при която собствениците събират животните си, в общо стадо, и се редуват да го пасат по определен брой дни в годината или заплащат в пари или в натура, на специално наети хора. Бачиите се основават на принципите на доброволност и взаимоизгода.

Както пише Йордан Захариев през 1918 година,
Оособена изгода в бачията имат по-сиромасите. С 3 – 4 овци или кози, такъв човек не би могъл нито сирене да си подсири, нито масло да направи. А като влезе в бачията, отведнъж ще вземе 50 – 60 оки млеко и в един ден ще се разправи с неговото превръщане в сирене и масло.

На някои места бачиите се организират само за обработка на млякото, като животните не се събират в общо стадо – в торлашките села от двете страни на Западна Стара планина, тази форма се нарича салаш, а отделните стада – пояти.
Най-често бачиите се образуват в края на май или началото на юни, като дойните овце или кози на различните стопани се отлъчват от своите малки и се събират заедно.
През първия ден след отделянето, стадата обикновено се пасат в най-добрите пасища, за да съберат, колкото се може повече мляко. След това те се доят един или повече пъти и нарочно избрани мерачи претеглят събраното от всеки стопанин мляко. По-късно готовата продукция се разпределя според съотношението на издоеното през този ден мляко от различните стопани. Освен чрез пробно издояване, разпределението на продукцията между участниците в бачията, може да се определя и от броя на животните.
Участниците в бачията избират бач, специално лице, което се занимава с преработката на млякото и урежда вазимоотношенията между пастирите и собствениците на дойните животни. Освен уменията, свързани с преработката на мляко, бачът разбира и от народна медицина и лекува болните животни. Обикновено на него му се заплаща с пари и/или с мляко. На бача помага и главен овчар (кехая, кия или кяя), на когото също се заплаща.
Често пръв взима продукция стопанинът, който участва с най-много овце или чиито животни са дали най-много мляко на пробното доене. В някои случаи, бачилата продавали свободно сирене, извара, масло.
Бачиите прекратяват дейността си по различно време на различните места – от началото на юли до средата на септември
Терминология
• Бачия – бачѝло или ба̀чило, ма̀ндра. Място, където се отделят и доят овцете.
• Ден на пробното доене – прѐмус, премуз или
• Лице, което обработва млякото – бач.
• Помощник-овчар – изгиняче
• Оградено място, където се доят овцете по време на бачило – о̀дър, егрѐк, заго̀н
• Колиба, в която се подсирва млякото и спи бачът – кома̀р
Източник:уикипедия

1 КОМЕНТАР

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук