Породата овце Аваси в България

Аваси- порода за мляко

Породата Аваси: Наименованието на породата произлиза от бедуинското племе Awass, което живее в Ефратския район. Аваси принадлежи към една голяма група тлъстоопашати овце, различаващи се рязко от популациите в Азия и Африка. Данните за тлъстоопашатите овце са намерени още в древните асириийски паметници, както и в описанията на Херодот.

Овцете от тази порода са с бяла вълна, кафяви до рижи глави и крака и големи клепнали уши. Овцете са обикновено са без рога, а мъжките в повечето случаи са с рога. Опашката е широка, особено при животните с едро телосложение и се различава рязко от тази на Тлъстоопашатите овце. Тя започва с широк, тлъст корен, след което се стеснява, извива се напред и завършва надолу с тънка част. Овцете са изключително здрави, издръжливи и добре аклиматизирани към условията в развъдния район. Те с лекота понасят, както големите летни горещини, така и студените дъждове през зимата, придружавани със силни ветрове. Аваси е образец на  пасищно животно, способно да използва пасищата и в най-сухите райони.

Hirsh (1933) предупреждава, че при примитивни условия – без помещения за зимата и допълнителна храна – продуктивността на овцете е много ниска, а смъртността достига до 50%.

 Овцете от породата Аваси се отглеждат за мляко, месо и вълна. В повечето от Арабските страни / Сирия и Израел/ те се отглеждат основно за вълна и месо, тъй като млечноста им е доста ниска. Подобна е продуктивноста им в Турция и Ирак. При условията на Турция/1949г/ овцете са имали 80-100литра мляко при оскъдни условия на хранене.

По-пълни данни за породата Аваси в Турция /1977г/ показват, че средната млечност на овцете за лактация за 200-210 дни  е 100-155 литра. И 120 агнета от 100 овце-майки. Вълнодайноста е 1.8-2.5 кг. Създават се стада, като се използват кочове Аваси от Израел и млечността в тези стада е стигнала 184.4 лт за 189 дни лактация.

Агнетата от породата Аваси имат висока енергия на растежа и при отбиване на 2-месечна възраст достигат 20 кг. Живото тегло на възрастните овце е 40-50 кг, а на кочовете достига 60-90 кг. Разглежданите данни се отнасят за породата Аваси развъждана в Арабските страни и Турция.

Селекцията за създаване на високомлечни стада в Израел, започва на основата на 10 000 бр. овце, главно от породата Аваси и по-малка част – 1500 бр специално отбрани  овце от една подобна порода от Турция, носеща името Хайрик. Чрез правилна селекция млечността на овцете Аваси в Израел е повишена от 181.98 лт през 1943 г на 280.31 кг през 1956 г. Процента на овцете дали по 400 кг мляко се е увеличил от 0.08 през 1943 г на 9.84% през 1956 г За същия период рекордната млечност от овца се повишава от 430 кг на 890 кг. През 1956 г млечността в регистрираните ферми е вече 350 кг. Средният процент на маслеността на млякото е 7.06%.

Средното живо тeгло на овцете от Аваси в Израел е 50 кг за цялата популация, а за елитната част е 61 кг. За кочовете теглото е 71.8 кг. Агнетата на 4 седмици са 13.7 кг, на 8 седмици- 22 кг, на 12 седмици- 29 кг и на 16 седмици-35 кг.

Вълната е груба, смесена и подходяща главно за килимарски цели. Селекция по този признак не се провежда. Ако от една овца дохода от млякото е 100 израелски лири, то от вълната е само 3 лири. Средната вълнодайност е 1.750 кг.

Интереса към тази порода през последните години е голям и има внесени овце в Испания, Югославия, Румъния и Унгария.

В нашата страна най-напред са били внесени два коча от Югославия. Получените кръстоски Ф1 на основа местни овце са били с висока жизненоспособност и добри вимена. На първа лактация кръстоските са имали за 197 дена лактация по 163.81 литра мляко.. През 1977 г са внесени 135 женски шилета и 50 кочлета и 98 шилета и 8 коча от Ирак. Женските шилета от Израел са заплодени на десет месечна възраст  и на първа лактация от 119 дни са дали по 153.81 литра мляко. Средната максимална млечност овцете майки от Аваси е била 507.5 литра. През 1978 г са внесени още 400 женски шилета и 50 коча.

Материала е част от Монографията „ Породата овце Аваси в България”

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук