Овцевъдството на Чехия

1

Овцевъдството в днешна Чехи датира от 9-ти век я.  Първоначално овцете са били използвани най-вече за мляко. Вълната била груба. През 14-ти век овцете представлявали 3/4 от всички отглеждани селскостопански животни.

Важен момент в историята е епохата на феодализма. По онова време за овцете са се  грижели майстори-овчари, които са имали привилегиите да не са зависими от феодала, можело е да се женят свободно и дори децата им да могат да учат. По онова време, работата на овчаря е била високо ценена, а овчарската професия  била уважавана и почитана.

Овцевъдството на Чехия, преминава през редица кризи в историята, което е довело до значително намаляване на броя на отглежданите животни. През 1837 г в страната  са се отглеждали 2 228 587 броя овце. През 1955 г. техният брой е вече 274 691. Голямото намаление става между 1990 и 2000 г. и е причинено от “добрата” гъвкавост на чехските политицитици тогава, които подписват договори за закупуване на по-евтина вълна от Австралия, след падането на Желязната завеса. Тази стъпка довела до  драматично намаляване на броя на овцете. Днес, в сравнение с другите държави-членки на ЕС, Чехската  република изостава значително в броя на овцете, отглеждани на 100 хектара земеделска земя.

Брой овце отглеждани в Чехската република

 година 1945 1960 1990 2000 2010 2015 2018
общ брой овце (бр.) 274 691 228 419 429 714 84108 196 913 231 694 219 .000


Структура на породите (%)

година Вълна      комбинирани месо Многоплодни и млечни
1990 62.9 36.4 0.6 0.1
2002 0 58.8 35 6.2
2016 0 49.9 40 10.1

Понастоящем значението на овцевъдството е в неговата гъвкавост. В допълнение, към основните продукти (месо, мляко, вълна, кожа, рога), овцете дават и странични продукти (ланолин, черва, кръв, лой).
Непреки ползи са например производството на оборски тор и пашата на защитени територии или места, които са недостъпни за други животни.

Чешката република е сред страните с много ниско потребление на овчо и агнешко месо. Понастоящем консумацията е 0,15 кг от човек за една година.


Чешка република е вътрешноконтинентална държава в Централна Европа. Тя граничи с ПолшаГерманияАвстрия  и Словакия. Включва историческите области БохемияМоравия и Чешка Силезия. Площта ѝ е 78 865 km2, от които 77 288 km2 суша и 1577 kmводна площ. Чешкото селско стопанство е сред най-добре развитите в бившия Източен блок, с добив над средния за региона. Земеделският пазар е изцяло либерализиран като 1/4 от земята се обработва от частни собственици, 1/3 от кооперативи и около 2/5 от корпорации. Население – 10 610 947 /на 84-о място/. Брутен вътрешен продукт /2018г/ 368 659 млн. долара /50 място/ на човек 36 784 долара.

 

1 КОМЕНТАР

  1. хм, поучително, но неприложимо у нас. на всеки няколко години се появява страшна болест и хооооооп, всичко под ножа. хората вече нямат мотивация за да гледат животни. защото не само загубата е тежък шок, но и животните са почти като деца на стопаните си. да ти избият хайванчетата заради кретените по министерствата е ад и ужас. не бих се наела, честно казано

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук