Овцевъдство на Словакия

3

Словакия е република в Централна Европа. Тя няма излаз на море и граничи с Чехия, Полша, Украйна, Унгария и с Австрия. Може да се каже, че Словакия е „нова“ Република- от 1993 г, когато се разделя с Чехия. Разположена е на площ от 49 035 кв.км, което означава, че е повече от два пъти по-малка от България. Населението и е 5.5 милиона души. През последните години, Словакия е една от най-бързо развиващите се икономически страни в Европа. Брутния вътрешен продукт възлиза на 109.6млрд долара, а на човек се падат по 20 300 долара. За сравнение, тези цифри у нас са 53.5 млрд. долара и 8000 долара на глава за БВП. /данните са за 2017 г/
Отново някой ще попита, защо пишете за другите. Добре е да знаем какво правят другите и да вземем най-доброто от тях. Защо пишете за Словакия-„лилипут“ в овцевъдството. Отговора е – защото това е единствената държава в сегашно време, която създаде породата Словашка млекодайна овца.

Нова порода овце

През последните години в Словакия, броя на овцете намалява, докато има увеличение броят при козите. Ниската цена на овче месо и вълна, увеличаващият се внос на овче мляко, липсата на работна ръка, са едни от причините за това.
Овцевъдството е най-старият животновъден сектор в Словакия.
В Словакия има 5400 различни по размер ферми за овце и кози, с деветдесет и едно животни средно на стопанство. Що се отнася до броя на стопанствата по брой на животните, 4482 стопанства са в категория до 50 овце и кози, в 713 стопанства, в които са регистрирани от 51 до 500 броя животни, 184 стопанства са между 501 и 1500 овце и кози, а шестнадесет стопанства притежават повече от 1500 животни.  Общият брой отглеждани овце е 360 000 бр. От общо 255 325 регистрирани овце-майки към 30 юни 2018 г. по-малко от 14% от животните са под контрол.

През 2018 г., средната дойна млечност е 145,6 кг от овца. Най-добри са Лакон с 294 кг средно, Асаф с 248 литра и Източно Фризийските със 194 кг.
„Намаляването на броя на овцете, отразява широк спектър от влияния, било то ниска консумация на овче месо, несигурна външна търговия и цени на овче месо, увеличен внос на овче мляко и ниски цени на вълна, проблеми при преработката и, но също така и недостиг на работна ръка. Въпреки всички негативи обаче е необходимо да се подчертае, че имаме подходящи условия за отглеждане на овце” – казват от асоциациите на овцевъдите.
Всъщност за нас те не казват нищо ново. Такава е и картинката в нашето овцевъдство.

Овцевъд & Козевъд

Всички права запазени, използване на материала, само след съгласуване с Овцевъд & Козевъд!

3 КОМЕНТАРИ

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук