Работна група прие Методология за определяне на праговете за застрашените местни породи в Република България

0

След аналитична дискусия в аулата на Селскостопанска академия, на свое заключително заседание, работна група, назначена със заповед на министъра на земеделието и храните г-н Румен Порожанов, прие „Методология за определяне на праговете за застрашените местни породи в Република България“. Проектът на документа е разработен от проф. д-р Васил Николов, председател на Селскостопанска академия и д-р Живко Дучев. Сред членовете на работната група са зооинж. Силвия Василева – директор на дирекция „Животновъдство“ към Министерство на земеделието, храните и горите, зооинж. Георги Йорданов – изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството, проф. д-р Мая Игнатова – зам. председател на ССА, директори на дирекции и учени от институти в структурата на Академията.
След представяне на окончателния вариант на методологията, с отразени предложения на членовете на работната група и изчислените на нейна основа максимални прагове на застрашеност, проф. Николов предложи на работната група да обсъди няколко основни пункта, свързани с реализацията на методологията и опазването на застрашените породи, а именно:
1. Определеният, на основата на методологията максимален брой животни, да формира племенното ядро (нуклеуса) на породата.
2. 90% от животните от племенното ядро, при автохтонните породи, да са в основния ареал на породата, определен по исторически данни, от работна група от учени, назначена от министъра на земеделието и храните.
3. В племенното ядро да се включват само чистопородни животни.
4. В племенното ядро да се извършва само чистопородно развъждане, на основата на поддържаща селекция- стабилизиращ отбор по основните белези на породата.
5. На подпомагане по мярка „Агроекология“ да подлежат само животните, включени в пламенното ядро.
6. При животните от застрашените автохтонни породи, извън племенното ядро, да може да се провежда прогресивен отбор, както и кръстосване, с цел подобряване на продуктивните качества на породата и повишаване на ефективността от нейното отглеждане
Работната група прие направените предложения.

източник:agriacad.bg 

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук