Нуклеуса – 15% , нагоре или въобще да го няма

Едно изказване на професор Дойчо Димов, ни направи впечатление и го представяме на вашето внимание.

Относно възникналата дискусия, колко процента трябва да бъдат нуклеусовите стада в една порода овце или кози. На Съвета по генетични ресурси, състоял се на 19.04.2019, след изказани различни становища, се гласува те да са до 15 %. Според мен, това е крайно нисък процент. В тази връзка, си направих труда да прегледам специализираната литература по въпроса. Моля, който чете специализираната литература, да сподели информация по въпроса с цитиране на източника! Аз си направих труда да потърся научни статии по въпроса и попаднах на една изключително ценна и полезна статия за интегриране на геномна информация в ползваните генетични модели, за оценка развъдната стойност на кози по признака млекодобив. Породата Флорида е местна испанска порода кози, разпространена в Централната и Южна част на Испания.  Размерът на популацията е 24 717 кози отглеждани в 70 стада.
Нуклеусовите стада на породата са 42 с общ брой на козите 12 758, тоест нуклеусът на породата Флорида е 51.61 % (Molina et al., 2018, Small Ruminant Research, 163, 72-75).”

От думите на професора се разбира, че въпроса за процента на Нуклеуса е бил дискутиран на високо ниво и съответно са приети и решения за този процент. Сякаш пак връзваме каруцата пред коня. Хубавото е, че най-после е имало дискусия в този съвет. Може би, преди да се стигне до Нуклеуса, би трябвало да се проведе една дискусия, по отношение всичко свързано с Автохтонните породи.

Най-важното е, за какво ги отглеждаме. Да запазим наследството от дедите, да увеличаваме продуктивността им, чрез селекция или да кръстосваме. След като се отговори на тези въпроси, може да се говори за проценти. Ако искаме да запазим породата в автентичния и вид, трябва да водим само записи за произход и правим измерения на определени признаци.
Какви Нуклеуси е имало навремето.
Хората чисто и просто са си разменяли по някои коч. Сега сме наблъскали в Развъдните програми – Развъдни стойности, морфология и куп още неща,  за които преди 100 години и повече, никой не е чувал.
Скоро писахме за онова племе в Перу, което живее на салове в езерото. Живее така както преди 300 години са живеели техните прадеди и съответно за това получават пари от държавата. Ако почнем да водим селекция по правилата на съвременната наука, тези породи след десетина години пак автохтонни ли ще са.

И третота е кръстосването. Вече го чуваме от няколко наши учени, че трябва да се кръстосват по нискокласните животни от автохтонните породи с комерсиални породи.
Е, и като ги кръстосаме, какво ще стане.
Нищо.
За да стане нещо, трябва да продължим да кръстосваме и може да се роди след много години, някоя нова порода.

Така че,  най- напред – Целите, след това Задачите и тогава до Нуклеусите, ако се вписват в схемата.
Ако става дума за комерсиалните породи, според нас, колкото процента на Нуклеусите е по-голям е по-добре. Например, навремето в АПК Нова Загора от 26 000 бр овце, 6 000 бяха в Нуклеуса и те произвеждаха разплодните агнета за възпроизводителните стада.
По някой път, пирамидата може да е с върха надолу.

Овцевъд & Козевъд – Михаил Михайлов

Всички права запазени, използване на материала, само след съгласуване с Овцевъд & Козевъд !

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук