НОКА – Искане до МЗХГ

3

НОКА изпрати до министър Порожанов предложения и теми, по които иска де се обсъдят и вземат решения на предстоящия консултативен съвет по животновъдство, който ще се проведе на 23.04.2019 г.


❗️1. 25лв „де минимис“ за овца и/или коза за 2019г.

– Стартиралата по-лошо 2019г. спрямо 2018г. и още по-лошо спрямо 2017г. по отношение на задълбочаващата се разлика между приходите от сурово овче и козе мляко и цените за фуражи очертават кризисна ситуация за сектора! Такива опасения и очаквания, бяха изразени още през декември 2018г. от колегите Преработватели и за съжаление вече са факт!
Към момента, статиращата изкупна цена, за доилна кампания 2019г., е 1,05-1.15 лв/л. До края на доилна кампания 2019г., цената вероятно ще падне под 1лв/л, за не малка част от регионите в страната.

Това налага необходимост от Компенсиране на загубите:

• както по линия на ниската изкупна цена на суровото мляко и влошените приходи в овцевъдните и козевъдни стопанства;
• но така също и компенсация, във връзка с повишената себестойност във фермите в следствие повишените цени за електроенергия и повишените цени на концентрирания фураж за изхранване на животните.

❗️2. Ниско лихвените кредити, дадени на Животновъдите от ДФЗ – необходимост от финално решение на казуса.

❗️3. Ревизия на агроекологичните направления по М.10 „Агроекология и Климат“ и осигуряване на финансов ресурс, чрез преразпределение на бюджети към сектор Животновъдство:

• Възстановяване и поддържане на постоянно затревени площи с висока природна стойност (ВПС); –липсва прием от 2018г.;
• Oпазване на застрашени от изчезване местни породи, важни за биоразнообразието ни – липсва прием от 2019г.

❗️4. Осигуряване на финансов ресурс по М.11 “Биологично Земеделие” за развитие на Биологично Животновъдство, чрез преразпределение на средства от всички непродуктивни мерки.

❗️5. Инвентаризация на овцете и козите в страната заради съмненията ни за близо 30% виртуални животни, подпомаганията, за които отиват в „нечии джобове”, а коректните фермери биват ощетявани години наред.

15.04.2019 г. НОКА

3 КОМЕНТАРИ

  1. За щи искат демини мис 25 лв нали вдигнаха от 15 на 25хил евро даго дадът на фермерите тавана да дъдът пи 25хил евро на ферма данеги дават фермери фантоми

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук