Овцевъдите в действие

0

Отново се налага да пишем за изисквания, наредби и глоби, и овцевъдите не трябва да ни се сърдят, защото смятаме, че те трябва да знаят всичко, свързано с овцевъдството.

Искаме да ви покажем, че хората са направили крачка напред по отношение реализиране на част от продукцията на овцевъдите на пазарни цени.

Една от страните, имаща голямо отношение при определянето на цените на агнешкото  на родния пазар е Румъния. Все пак това е страна с производство на 8 млн. агнета годишно. За Великденските празници, само пазара в Букурещ „изяжда” над милион агнета. Имайки в предвид ветеринарната обстановка в страната – чума по свинете, скрейпи, дебнещите от засада – син език и чума по овцете, е наложило вземане от румънските власти на строги ветеринарни мерки.

Пълна блокада за продажба на агнета от началото на април до Великден. Организирането на животински пазари е забранено. Освен това, ветеринарните власти започват специфични проверки за спазване условията за търговия с хранителни продукти от животински произход.

Контрола се свежда до следното:

Животни и клане

–  да идват от ферми имащи регистрация.
– ще се колят само здрави животни , идентифицирани, от райони свободни от заразни болести;
– спазването на правилата за хуманно отношение към животните по време на транспортиране и клане. Задължително придружени с пътен лист
– превозването на агнета се извършва само в специализирани транспортни средства.
– агнетата се колят в регламентирани кланици.
– в изключителни случаи, клането на агнета може да се извършва и в временно организирани помещения, при условията на закона, в който се осигурява ветеринарно-санитарен надзор .
– клането на агнета във временно организирани зони, се извършва само между 15 и 28 април 2019 г. между 07,00 и 17,00 часа.

Агнешко месо

– партидите агнета се доставят от кланици, придружени от ветеринарен сертификат;
– агнетата, получени при клане във временни помещения, се получават само по пряко искане на потребителите след кланични прегледи и не могат да бъдат доставени за продажба  другаде.
– кланични трупове на агнета се маркират
– маркирането на трупа във временен обект, се маркира със знак с диаметър 3,5 cm, вътре в която е записан кодът на производителя.
– складирането и пускането на пазара на агнета трябва да се извършва на подходящи места с подходяща температура и хигиенно състояние;
– по време на транспортиране да се наблюдават температури за агне в охладено или замразено състояние.

Мляко и млечни продукти

– малките производители, които продават мляко и сирене на агро-хранителните пазари и панаири, трябва да бъдат регистрирани при ветеринарните служби.
– сурово мляко се продава, само  от здрави животни,
– малките производители, които пряко продават сурово мляко и млечни продукти на крайния потребител на пазарите,  трябва да имат здравни карти за животните,
– сирената, предназначени за продажба от дребните производители, трябва да бъдат предлагани за продажба в специални зони на пазарите, във витрини, предназначени за тази цел и в контейнери, изработени от неръждаема стомана.
– продажбата на сирена  се извършва само в опаковки за еднократна употреба. – проследимостта на сирената, произведени от малките производители, се осигурява чрез използване на методи за идентификация / етикетиране, съдържащо указания за наименованието на продукта, името на производителя, мястото на производство, датата на производство.

В зависимост от сериозността на нарушенията, установени от ветеринарните лекари, те ще преустановят дейността на съответното звено до отстраняване на всички недостатъци, ще прилагат санкции, или конфискуване на храна, която може да представлява опасност за здравето на гражданите.

За Овцевъд & Козевъд от Букурещ – Костел Чита

Всички права запазени, използване на материала, само след съгласуване с Овцевъд & Козевъд!

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук