2 част: Хранене на агнета,шилетата и дзвиски. Хранене на мъжки разплодници

Хранене на агнета до отбиване

Приемането на коластра веднага след раждане то е първото условие за успех. Новородените агнета получават гама-глобулини чрез коластрата и по този начин се запасяват с антитела преди изграждането на своя имунна система. При осиротели агнета може да се дава от друга овца и агнето се прикрепва към овца с едно агне.
При хранене с млекозаместители агнетата остават да бозаят 24 часа до 36 от майките. Така те получават достатъчно коластра от майките. При по-дълго бозаене агнетата привикват по-трудно към изкуствено хранене. Съотношението между сух млекозаместител и вода е 1:5 или 165г към 835г вода. Желателно е агнетата да се хранят 4 пъти дневно с млекозаместител. Използването на млекозаместители при храненето на агнетата заслужава голямо внимание при млечното овцевъдство. У нас. При бозаенето на агнетата от добрите млечни овце у нас се надояват около 100-120кг мляко годищно, алактационната млечност е 200-250кг. Ценатана овчето мляко е 1.5-2 пъти по-висока от кравето. Цената на млекозаместителя след разреждане е приблизително равна или малко по-ниска от цената на кравето мляко. Следователно могат да се увеличат приходите от фермата при изкуствено хранене с млекозаместител.
Вода се дава от 4-я ден ден, а приучването към сухи фуражи започва след 7 дневна възраст. До отбиването се дават на воля доброкачествено сено и сартерна смеска.
Независимо дали агнетата бозаят или се хранят с млекозаместител, те могат да се отбият на 5-6 седмична възраст при условие, че поемат 200-250ж суха храна и имат най-малко 2 пъти по-висока жива маса отколкото при раждане. Практиката да се отделят агнетата и майките да излизат на паша или разходка през деня, стимулира приемането на суха храна от агнетата. В повечето случаи отбиването става постепенно, като се издояват овцете преди пускане на агнетата да бозаят. Няма пречка за рязко отбиване, при положение, че агнетата са достигнали желаната жива маса и консумират 200-250г концентрат. При месодайните породи агнетата бозаят 3-4 месеца.
Периодът след отбиване е критичен за развитието на агнетата, особено при ранно отбиване. Сеното и концентратната смеска се дават на воля до 4-ри месечна възраст, след което количеството на концентрата се ограничава до 200-400г/ ден в зависимост от качеството на грубите фуражи или състоянието на пашата.
През оборния период шилетата се хранят със сено, царевичен силаж и малки количества концентрат / 100-300г/.
При заплождане дзвиските е необходимо да имат минимум 65% от ж.т на възрастните животни. Чрез екстензивно отглеждане тази ж.м. се достига и шилетата се заплождат приблизително на 18-месечна възраст. При обилно хранене и 150-180г прираст желаната жива маса може да се достигне и заплождането да стане на 9-10 месечна възраст. Чрез ранно заплождане може да се намали значително разходът на фураж за отглеждане.

Хранене на мъжки разплодници
Хранене на мъжки агнета и шилета за разплод
Потребностите от хранителни вещества при мъжките агнета са по-високи отколкото при женските, поради високия интензитет на растеж.
Възраст в месеци до 4 4-6 7-8 над 8
Приблизителен прираст, г/ден 200 150 120 100
За постигане на този прираст на мъжките шилета през пасищния период се дава дневно по 350-600г концентратна смеска с 15% суров протеин. Съотношението Са:Р е желателно да бъде 1.5- 2:1 за избягване образуването на пикочни камъни.
През оборния период в дажбите на кочлетата се включват 1-2кг сено, 1.5-2кг царевичен силаж и 300-400г концентратна смеска.
Кочовете разплодници трябва да са в добра кондиция през цялата година и за постигането и е нужно хранене съобразно нормите. През лятото освен добра паша се дават и по 200-400г/ден концентрирани фуражи. През зимата доброкачественото сено е основната храна.
Един месец и половина преди осеменителната кампания кочовете се хранят по-обилно, което се отразява благоприятно върху половата активност и спермопродукцията. За препоръчване е да се изхранва доброкачествено сено вместо зелен фураж. Необходимо е да се осигури ежедневна разходка с оглед затлъстяване.
Кочовете приемат 1-1.5кг сено, като за предпочитане е половината да бъде ливадно, я останалата половина люцерново. Количеството на концентрирания фураж в дажбата е желателно да бъде 0.8-1.2% от ж.т. Концентратната смеска трябва да съдържа достатъчно протеин -14-16% . За предпочитане са разнообразни смески, включващи ечемик, овес, слънчогледов шрот, пшеничени трици, минерални и витаминни добавки. Царевицата може да участва в смеската до 30%, но не е желателно да бъде основен и единствен фураж. Даването на 5-8% витамино-минерален премикс за овце гарантира недостига на витамини и минерали. Препоръчва се включването на 1-2кг моркови като източник на каротин.
Желателно е даването на храни от животински поизход-3 яйца, 1.5 литра мляко или 50г рибено брашно.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук