Представяме още една развъдна асоциация – Развъдна асоциация за аборигенни породи овце от Западна България

Асоциациата е създадена да опази, съхрани и увеличи поголовието на застрашените от изчезване софийска /елин-пелинска/, западностаропланинска и брезнишка породи овце.

Местните породи овце притежават отлични качества на приспособимост, устойчивост на заболявания, добри майчински качества и дълголетие. Тези породи, не показват високи продуктивни качества и затова на свободния пазар не могат да устоят на конкуренцията срещу високопродуктивните породи овце. Това е една от основните причини довела до драстично намаляване броят на животните от тези породи. Затова държавата отделя особено внимание за спиране на този процес, който би довел до пълното изчезване на тези породи.
Ако усилията на държавата и асоциацията се увенчаят с успех в този процес, ще настъпи обрат, което ще доведе до опазване и разширяване на поголовието от тези породи. Поради ценните качества, които притежават тези животни, могат да послужат и като основа за създаване на нови високопродуктивни породи, които със своята продукция ще бъдат конкурентни на свободния пазар.

Демографският проблем и прекъсването на традициите между поколенията в отглеждането на овцете, представляват сериозна пречка в процеса на възстановяване на овцевъдството в западна България.

Нарушени или забравени са много традиции в производството на млечни и месни продукти при отделните породи характерни за всеки район. Обособяването на всяка порода в определени райони ще открие възможността за създаване на сдружения за производство на млечни и месни продукти от съответната порода с марката на породата и района. Това ще доведе до по-голямо разнообразия на млечни и месни продукти на пазара и макар с по-ниски продуктивни показатели ще увеличи тяхната конкурентноспособност както на вътрешния така и на европейския пазар.

Инициаторът на РААПОЗБ доц. Андреа Колев

Реализирането на тази идея, обаче изисква да се потърсят и други фактори, които по пряк или косвен начин, биха повлияли положително за спиране на масовото и безцеремонно унищожаване на тези ценни от биологична гледна точка животни. В тази насока, целите, които си поставя развъдната асоциация, е да извършваме не само развъдна дейност, но и да оказваме помощ и съдействие на стопаните за тяхното образование чрез семинари, краткострочни курсове за технологията при отглеждането, храненето, организацията на размножителния процес и  селекцията при овцете.

Нашите усилия за работа със земеделските производители, да бъдат насочени в селата с традиции, в кметствата, общините и регионите отглеждащи от тези породи овце.

Необходимо е да убеждаваме и съдействаме за създаването на сдружения по породи за преработка и реализация на продукти от съответната порода на вътрешния и външния пазар. Затова е необходимо непрекъснато популяризиране на научните постижения в тази област, обмен на опит с водещи овцеферми, внедряване на традиционни технологии в преработката на млякото, месото и вълната, како и тяхното непрекъснато усъвършенстване. В тази насока управителният съвет на асоциацията счета, че основните дейности в които е необходимо да насочим своята работа със земеделските производители са:

Повишаване познанията им в областта на овцевъдството;

–  Внедряване на постиженията в технологията за отглеждане на различните категории животни;
– Внедряване на нови или усъвършенствани технологии в преработване на млякото, месото и вълната от овцете;
– Създаване на сдружения за преработка и реализация на продукцията;
– Обмяна на опит и демонстриране на техните постижения в общините, региона и страната;

Това е сърцевината на проекта, който разработихме с помощта на експерти от дирекция „Държавни помощи и регулации” в МЗХ.

Овцевъд & Козевъд

Всички права запазени, използване на материала, само след съгласуване с Овцевъд & Козевъд !

1 КОМЕНТАР

  1. Ейййй, няма свършване! Крайно несериозно е, едно време известни отродия, днес да се представят за породи!
    Че даже ще се развиват “нанякъде” !?

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук