„Малките” атакуват, чака се отговора на „големите”

0

“Малките” – тук имаме в предвид малките ферми, които в повечето случаи, правят семейно земеделие, излязоха със своя декларация до ЕП. Прави впечатление, че голям брой организации, които имат отношение, не само към селското стопанство, ги подкрепят.
Няма нищо необичайно. Времето е такова, трябва да се търси лоби, подкрепа и изкусно маневриране. Все пак, баницата, след излизането на Англия, ще намалее.

Натискът в полза за тавана на директните плащания, при новата ОСП, се засилва. Критиките са големи и се обосновават, че схемата облагодетелства големите собственици на земя, като им дава най-високите плащания. Преди ключовото гласуване в комисията по земеделие и развитие на селските райони на Европейския парламент, за преглед на политиката, това се превръща в общо искане с подкрепата на влиятелни европейски агро-екологични участници:

те искат евродепутатите да подкрепят въвеждането на предложения „таван“. Преки плащания (т.нар. “Ограничаване”), ограничаващи ресурсите, които големите земеделски стопанства могат да получат и да осигурят преразпределение на по-малките гневни производители.

Причината за това искане са неправителствените организации Nyeleni Europe, Urgenci, FIAN International, Via Campesina и Приятелите на Земята, които представят декларацията си, като общоевропейска коалиция на земеделски производители, животновъди, рибари, екологични организации и организации за правата на човека. Това е отправна точка, „тревожната“, както те описват, ситуацията в селските райони и хранителната система на ЕС.

 В Декларацията се припомня , че няколко евродепутати са поставили  въпрос, дали механизмът за налагане на таван на помощта следва да бъде задължителен за държавите-членки. Обаче по-голямата част от министрите на земеделието на държавите-членки се застъпват за незадължителното прилагане на мярката.

В такъв контекст „декларацията“ на коалицията на петте организации има стратегическа роля, като настоява комисията по земеделие на Европейския парламент да гласува в подкрепа на намаляването на преките плащания, получавани от големите стопанства, и максимално преразпределяне на преките плащания в полза на малките и средни ферми. Това, както се казва, е “ход, който ще изпрати твърдо послание, че концентрацията и разширяването на земята не е пътят напред”.

Повече земеделски производители,  социалните движения и гражданското общество призовават ЕС да постави устойчивите дребни земеделски производители в центъра на ОСП.

Положението е „военно” и последва нова Декларация поместена върху 17 страници.

Брюксел, 25 март, 2019 г. – “Най-малките устойчиви земеделски производители трябва да заемат централно място в селскостопанската политика на ЕС“, се казва в нов документ, публикуван днес от Платформата за Европа и Централна Азия за хранителен суверенитет в Ниелени. Силно документираната публикация предвижда ключово гласуване в комисията по земеделие на Европейския парламент в началото на април и представлява позицията на паневропейска коалиция на земеделски производители, селяни, овчари, рибари, местни народи и екологични организации.

В доклада се подчертава тревожната ситуация в селските райони и в хранителната система на ЕС:

  • Между 2005 и 2016 г. броят на земеделските стопанства с площ под 50 хектара е намалял с 29,4%. Повече от 4 милиона ферми изчезнаха само за 10 години.
  • Голям брой сезонни работници, често мигранти, страдат от нечовешки условия на труд и живот.
  • Замърсяването, свързано с агрохимикалите, продължава да има отрицателно въздействие върху общественото здраве: в храните се намират химически остатъци, остатъци от нитрати и фосфорът замърсяват водата и почвата.
  • Високите нива на употреба на антибиотици при животните водят до антимикробна резистентност.
  • Годишно около 88 милиона тона хранителни отпадъци се генерират в резултат на индустриалната хранителна верига.
  • ОСП направи ЕС в голяма степен зависим от евтиния внос от региони с по-малко строги екологични и социални разпоредби.

Станка Бечева, защитник на хранителния суверенитет на Приятели на Земята в Европа , каза

„Като се сблъскваме с многобройни екологични и социални кризи, много от които са пряко свързани с начина, по който се произвежда, политиците от ЕС трябва да слушат най-малките фермери. Това са последните, които могат да помогнат за разрешаването на кризата в климата и разпадането на природния свят. Създадените от тях хранителни системи осигуряват здравословна, достъпна и местна храна за потребителите, зачитат природата и климата и създават безопасна и достойна заетост.”

Женевие Савини, земеделски производител и представител наVia Campesina казва “ОСП трябва да осигури на малките устойчиви производители необходимата политическа, икономическа и социална подкрепа. Това предполага справедливи цени, определящи горна граница за преките плащания и преразпределение на помощта. Понастоящем по-малко от 2% от бенефициерите на ОСП получават 30% от общия бюджет на директните плащания. Това трябва да се промени. Повече пари за развитие на селските райони и колективен подход към проекти, в които се насърчава селската агроекология. А за нашата младост? Подкрепата на новите земеделски стопани през първите години от дейността им е от съществено значение “.

  Мрежата Nyéléni за Европа и Централна Азия призовава Комитета по земеделие на Европейския парламент да гласува в подкрепа на съгласувана ОСП за хората и природата. Това означава гласуване за ограничаване на плащанията към големите стопанства и максимално преразпределяне на пряката подкрепа за малките и средните стопанства; мярка, която би изпратила недвусмислен сигнал, че концентрацията и разширяването на земята не са пътят.
Чакаме отговора на „големите”

 

 

 

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук