След Сардиния, дойде реда и на Месения

1

Михаил Михайлов – директно от Атина

Колкото повече приближава кампанията за овчето мляко, страстите все повече се нагорещяват, не само в България.
Сардиния е под напрежение.
Днес и гръцките овчари от западната част на полуостров Пелопонес, връчиха поредната декларация от камарата на Месения до министъра на селските райони и храните.

Вероятно идва реда и на нашите овчари, защото до момента няма индикация за по-високи цени на суровото овче мляко от миналата година, нито гаранции, че във всички райони, млякото ще бъде изкупувано.
Говори се за промяна в Наредбата, всеки месец да се дава информация от мандрите за изкупеното  овче, кози и биволско мляко, поотделно за всеки вид животни. Досега това мляко се даваше общо без диференциация по видове. Е, като излезе тази Наредба, какво ще стане.

Никой не може да задължи мандрите да изкупуват тези млека. Има и другото нещо. Не е някак си нормално за днешния ден да се блъскат коли за 20-30 кг мляко в далечни села и до такива без комуникация.

Има и другото с което се зае, НОКА – да се провери наистина ли са пълни складовете със сирене. Всякаква логика говори, че това не трябва да бъде така. За миналата година, официално са изкупени малко над 37 000 т млека от овце, кози и биволи. Това означава произведено 8000 т сирене от тези млека или по един кг на човек. Да се смееш ли да плачеш ли.

Какво пише в писмото на гръцките овчари. Интересно е. Чува се дори и името на България.

Отстраняване на проблеми с мерки за подпомагане  отглеждането на овце и кози и производството на сирене така е озаглавено писмото.

 „Овцевъдството е производствен сектор със силно участие в експортния продукт на страната и активно присъствие в местната икономика. Според статистиката от 2017 г,  в Месения има 4133 животновъдни ферми, в които работят 5 763 работници и използвани от животните 167 000 акра за пасища, /1 акър е приблизително 4 декара/Останалите  27,750 дка се оценяват като обработваема земя за производство на фураж за добитък.

Проблеми :

Създаване на свръх – запаси от ЗНП /защитен национален продукт/ Фета, главно в малки и средни предприятия за сирене, които нямат потенциал за популяризиране на продукта.

Драматичен спад в търсенето и цените поради свръх – запасите, в резултат на което производителят не може да издържи икономически и осигури добро хранене, ветеринарно обслужване и др. в неговото стопанство.

Драстичен спад на цените на млякото от овце и кози в страната и постоянен фалит на  животновъдни стопанства.

Това са проблеми, които, ако не бъдат разгледани, могат да засегнат националния и туристически продукт от национално значение, като ЗНП Фета, е неразривно свързан с тях.

Основните въпроси, които се нуждаят от незабавно „лечение” и бъдат отстранени веднага:

–  внос на овче и козе мляко;
– нарушаване на методите за производство на ЗНП Фета;
– внася сирене от овце и кози и  преопаковането му като “ЗНП Фета”;
– създаване на супер запаси със ЗНП Фета;

Държавата трябва активно да активизира своите компетентни органи за справяне с тези практики, така че, да се избегнат допълнителни икономически щети както за овцевъдите, така и за козевъдите, както и за сирената и за потребителите.

Проверки на пазара и търговските обекти, за да избегне продажбите на  заблуждаващи бели сирена, продавани като парче от ЗНП.

Контрол на вноса на овче и козе мляко и мониторинг – контрол на процеса на оползотворяване със задължително посочване на използваното съотношение (%) и на страната вносител (напр. Румъния,България и др.) в крайния продукт.

Строг контрол на вноса на овче и козе сирене (България, Румъния и др.), Което се преопакова и се “кръщават” буца от ЗНП.

Строг контрол на производствените единици на сирене.

В същото време, за да се преодолеят неблагоприятните последици, е необходимо:

Мерки за увеличаване на потреблението на продукти със ЗНП чрез дейности за насърчаване и насърчаване на пазарите на ЕС и трети държави.

Промоция и популяризиране както на “Фета”, така и на “Сфета ЗНП” на местния пазар, стимулирайки кетъринг компаниите да използват сертифицирани продукти за укрепване на местния гастрономически и туристически продукт.

Стимули за използване на странични продукти като суроватка, за да се решава големият екологичен проблем на предприятията за производство на сирене.

Всички ние трябва съвместно да подкрепяме първичния сектор с координирани действия, драстично насочени към недопускане намаляването  добитъка и млякото от овце и кози от гръцки произход.

Трябва да оформим рамката, в която нашите гръцки агро-хранителни продукти ще имат мястото и името, което заслужават на международните пазари. “

Михаил Михайлов

1 КОМЕНТАР

  1. Кой може да докаже дали цистерната предава 200литра мляко или 1200литра мляко.. Отново безсмислени неща

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук