Тавана на de minimis расте – 25 000 евро

1

Европейската комисия в петък прие  нови правила за държавна помощ в сектора на селското стопанство (т.нар минимална помощ). Става дума за увеличаване на максималната сума, която националните органи могат да използват за подпомагане на земеделски производители, без предварително одобрение от Комисията.

Така максималният размер на помощта, който може да бъде разпределен във фермата за период от три години, ще се увеличи от 15 000 на 20 000 евро. За да се избегне евентуално нарушаване на конкуренцията, всяка държава от ЕС има максимален национален размер, който не може да надвишава. Всеки национален таван ще бъде определен на 1,25% от годишната селскостопанска продукция на страната за същия тригодишен период (увеличение от 1% от сегашните правила). Това представлява увеличение на националния таван с 25%, според комюнике на изпълнителната власт на Общността.

Ако дадена страна не изразходва повече от 50% от общия национален пакет от помощи за даден селскостопански сектор, тя може допълнително да увеличи помощта de minimis за стопанството до 25 000 евро и националния таван до 1,5% от годишното производство .

За страните, избрали тази максимална горна граница, новите правила предвиждат създаването на национални централни регистри. По този начин ще бъде възможно да се следи отпуснатата помощ, така че предоставянето и наблюдението на така наречените помощи de minimis е по-лесно и по-ефективно. Няколко държави-членки вече поддържат такива регистри, което ще им позволи незабавно да прилагат по-високите тавани.

Съгласно новите регламенти, таванът за национална подкрепа за земеделските производители ще се увеличи значително, което ще позволи по-голяма гъвкавост и ефективност, особено по време на криза и в ситуации, изискващи бърза реакция от страна на публичните органи, се казва в комюникето на изпълнителната власт на ЕС.

„Предложението на Комисията за нови правила за държавните помощи за селскостопанския сектор отразява стойността на тази форма на подкрепа по време на криза. Чрез увеличаване на максималния размер на помощта за земеделските производители националните органи ще имат по-голяма гъвкавост и ще могат да реагират по-бързо и по-ефективно за подпомагане на уязвимите земеделски производители. В някои случаи размерът на държавната помощ, която може да се отпусне индивидуално на земеделските производители, ще се увеличи с 66%. Новите правила ще продължат да придружават нормалните правила за държавна помощ, която държавите-членки могат да продължат да прилагат, “каза комисарят по земеделието и развитието на селските райони Фил Хоган.

Увеличените тавани влизат в сила на 14 март и могат да се прилагат с обратна сила за помощ, която отговаря на всички условия.

Овцевъд & Козевъд

Всички права запазени, използване на материала, само след съгласуване с Овцевъд & Козевъд !

1 КОМЕНТАР

  1. С тези темпове по три лева на глава незнам колко по три години трябва да минат за да вземем 25 000 евро ????????

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук