Защита на животните по време на транспорта

В четвъртък /14.02/ се проведе заседание на ЕП. В резолюция, приета с 411 гласа „за“, 43 гласа „против“ и 110 въздържали се, депутатите призоваха Комисията и държавите-членки, стриктно да прилагат европейския закон за защита на транспортираните животни. Парламентът също така иска да използва съвременни технологии за подобряване на правоприлагането, като например системи за геолокация за регистриране на местоположението и продължителността на транспортирането на животни. Освен това Парламентът се ангажира с нова стратегия за хуманно отношение към животните за периода 2020-2024 г.

Парламентът изисква от националните органи, наред с други неща, да провеждат необявени, основани на риска проверки и да си сътрудничат в международните превози. Според Парламента продължителността на транспортирането трябва да бъде колкото е възможно по-кратко, наред с другото, чрез използване на местни и мобилни кланични съоръжения. Парламентаристите призовават Комисията да определи подходящо време за транспорт на различни животински видове. Транспортните стандарти на страни извън ЕС трябва да бъдат приведени в съответствие със стандартите на ЕС, или пък транспортирането им до тези страни трябва да бъде забранено.

“Участниците в транспортната верига трябва да изпълнят задълженията си, било то фермери, търговци на животни, ветеринари или транспортни компании”, каза Йорн Дорман, автор на доклада. “Дадохме ясно становище си на Комисията и държавите-членки, така че те трябва да направят това, или чрез запазване на съществуващите правила, или като обмислят използването на нови технологии и съкращаване на транспортните времена.”

Санкциите за нарушения следва да бъдат хармонизирани между държавите-членки, включително изземването на превозни средства и задължителната преквалификация. Държавите, които не са издали достатъчно наказателни постановления за извършени нарушения, също трябва да бъдат санкционирани от Европейската комисия.

Европейският парламент призова националните органи да увеличат броя на внезапните проверки, основани на риска. В случай на несъответствие, компетентните органи във всички държави също трябва да бъдат информирани по пътя на транспортиране; Повтарящите се нарушители трябва поне временно да бъдат лишени от транспортни лицензи. По мнението на парламентаристите, за хуманното отношение към животните трябва също да бъде отделено по-голямо внимание при проектирането на пристанищата и процедурите за натоварване.

Govedovad.com

Всички права запазени, използване на материала, само след съгласуване с Govedovad.com!

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук