Кой е професор Дойчо Димов

Всъщност този въпрос е напълно излишен, защото овцевъдната гилдия на България го познава много добре. “Острият“  му език, но винаги на място е респектирал опонентите му. Перфектно водене, заедно с екипа си, на развъдната и контролна работа при Бяла Маришка и Вакла Маришка овца.
Първата овцевъдна асоциация, която вече има и развъдна стойност на кочовете и не се притеснява резултатите от работата и да бъдат публикувани.
Научете нещо повече за тихия и скромен профсор.

КРАТКА ПРОФЕСИОНАЛНА БИОГРАФИЧНА СПРАВКА

Проф. д-р Дойчо Димов е преподавател в катедрата по Животновъдни науки в Агрономически факултет към Аграрен университет в гр. Пловдив. Води лекции по няколко дисциплини:
1.Животновъдство /общ курс по животновъдство/;
2 Овцевъдство и козевъдство; – История на животновъдството;
3 Частно животновъдство на тропика и субтропика;
4 Съхранение и устойчиво използване на генетичните ресурси в животновъдството.

Под негово ръководство са защитени 2 дисертации за присъждане на научната степен „Доктор“ и 45 студентски дипломни работи.

Научната му дейност е насочена в областта на овцевъдството и козевъдството. Научните публикации са свързани основно с проучване на млечната и месодайната продуктивност на местни породи овце, а така също и на различни типове кръстоски. Проф. Димов има серия от публикации свързани с методични въпроси на контролата на млечността при овцете, разработване на информационна система за мониторинг и мениджмънт на породи овце и проучвания на производствени системи в овцевъдството, козевъдството и свиневъдството.

Участвал е в 11 научни конференции в чужбина (Унгария, Франция, Италия, Гърция, Румъния, Турция) и в 18 научни конференции в страната. Публикувал е 75 научни публикации от които 18 в чужди издания. Автор е на учебници по Овцевъдство и козевъдство и учебник по Животновъдство. Съавтор е в написването на 6 ръководства за упражнения и на 26 учебни програми в бакалавърски и магистърски курсове. За периода 2004-2007 година е бил научен секретар на Специализираният научен съвет по Животновъдство, а от 2007 до 2011 е бил член на специализирания научен съвет по развъждане и селекция на селскостопанските животни. Автор е на ръзвъдните програми на породите Бяла маришка и Вакла маришка.

Проф. Димов е председател на Сдружението за отглеждане и развъждане на Маришките овце. На 09.02.2019 г той беше отново преизбран за председател на Сдружението.
Има син и дъщеря.
Овцевъд & Козевъд

Всички права запазени, използване на материала, само след съгласуване с Овцевъд & Козевъд !

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук