Новости от овцевъдната наука

0

Получихме писмо от професор Дойчо Димов, с предложение на сайта Овцевъд & Козевъд да открием рубрика

„ Новости от овцевъдната наука“

Приветстваме това негово предложение и веднага се захванахме за работа. Периодично ще поместваме научни разработки и изследвания, които биха били полезни и на овцевъдите. Съвсем нетрадиционо, каквато е и политиката на нашия сайт, откриваме тази рубрика с проучването на младия специалист Мирослав Кузмов, за който писахме в наш материал озаглавен

Зооинженер – Световен рекордьор

Младият специалист е направил проучване, относно адаптацията на вносните животни в Полша от породата Мутон Шароле.
Знаем, че много пъти, високопродуктивни животни в родината си, не могат да развият напълно качествата си, при други климатични условия и технология на отглеждане. Независимо от това, че изследването е направено в Полша, ние също може да си правим изводи и да имаме едно наум. В случая, отличаващата се с висока плодовитост порода в родината си, при полските условия е показала резултати повече от скромни по отношение плодовитостта и опазването на агнетата.
Реалната плодовитост е била 153.38%, но вследствие на голям отпад от новородените агнета и аборти, в крайна сметка, имаме опазени 107.65% агнета.

Ние ще се обърнем към нашата асоциация на мутон Шароле за информация относно приспособимостта и продуктивността на вносните животни към нашите условия. Прочитайки внимателно статията всеки може да си направи съответните изводи от това изследване.


Породата Мутон Шароле е създадена във Франция и по настоящем е разпространена в повече от тридесет държави с разнообразен климат и надморска височина.

 От съществено значение за правилна оценка на продуктивните качества и адаптационните способности на породата са данни и резултати от проучвания и изпитвания на породата в производствени и климатични условия различни от тези във Франция.

Породата Шароле е внесена в Полша през 2002 г. в района на Warmia и Mazury (североизточната част на Полша). Milewski and Zabek анализират данни за репродуктивни характеристики и признаци свързани с месодайната и млечна продуктивност за периода 2002-2006 г.

Интродотуцираните овце при стопанските условия в Полша са показали средна плодовитост – 153.38 % за период от пет години, а най-високата е била – 170.08 %. Обаче авторите отбелязват значителни загуби на агнета, както в перинаталния (преди раждане), така и в постнаталния период (времето след раждането). Този факт значително намалява иначе добрата плодовитост на стадото, която след приспадането на абортите и умрелите агнета след раждането намаля до 107.65 %.

По отношение на растежните способности авторите са установили следните данни:

Контролен период Женски агнета Мъжки агнета
телесно тегло (kg) на възраст
2-ри ден 4.65 ± 0.77 5.11 ± 0.82
70-ти ден 23.15 ± 3.33 25.60 ± 3.97
4-ри месеца 36.18 ±3.75A 40.35 ± 2.37B
8-ми месеца 51.82 ± 4.93A 60.55 ± 3.68B
12-ет месеца 66.43 ± 5.60A 80.24 ± 3.57B
дневен прираст (g) на възраст
2ри – 70ти ден 272.06 ± 40.68 301.32 ± 48.12
70 дни – 4 месеца 260.67 ± 30.17a 295.00 ± 31.71b
4 – 8 месец 130.28 ± 19.37A 168.33 ± 13.35B
 8 – 12 месеца 116.93 ± 19.77A 157.52 ± 16.19B

Овцевъдите от страната, могат да използват тези данни за сравнение на разстежните способности с данни от други местни и интродуцирани породи.

Ние ще се обърнем към нашата асоциация на мутон Шароле за информация относно приспособимостта и продуктивността на вносните животни към нашите условия. Прочитайки внимателно статията всеки може да си направи съответните изводи от това изследване.

Овцете от породата Шароле според авторите са чувствителни и изискват по-големи грижи при отглеждането им и по специално в края на бременността и началото на раждането.
Поради договореностите между страните от Европейския съюз се увеличават възможностите за интродукция в страната на породи овце от други развити в овцевъдно отношение страни. В тази връзка е важно за порода внесена в България от друга страна, първо да и бъде направено изследване в производствени условия за нейната репродоктивност, адаптивности и продуктивни качества. Резултатите от тези иследвания трябва да бъдат официално обявени и фермерите и развъдните организации да бъдат информирани с оглед правилна и обективна оценка на продуктивните качества на породата и устойчивото използване на породата за ефективно производството но овцевъдна и козевъдна продукция.

Овцевъд & Козевъд

Всички права запазени, използване на материала, само след съгласуване с Овцевъд & Козевъд!

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук