Фландрия – край на клането халал

0
Свързани публикации:

Във „войната” за месото се включват и ритуалите

За клането на животните

Полша решава за ритуалното клане

 

Все още нямаме еврорегламент, който да ни забранява клането халал. Въпреки това, някои държави са започнали работа по този проблем. Разбира се, че водещи са държавите в които овцевъдството има повече „зоологически“ характер, отколкото индустрия. При тях, изискванията на пазара въобще не влияят при продажбата на малкия брой агнета, които произвеждат.

Знаем, че едно от изискването при купуването на заклани агнета от арабския свят, е задължително клането да стане по техните обичаи.

Отива се дори още по-напред при последните оферти от арабите – да изпратят техен екип, който да коли агнетата.

Този метод на клане също се изисква и от държави с преобладаващо а еврейско население. Миналата година дори в Полша имаше и протести относно проект за използването на този метод. Не така стана обаче в Белгия, където от началото на годината се развя знамето на хуманизма за сметка на клането халал.

 Белгийският парламент започна публична кампания за информиране на компаниите за новите методи за клане на животни, след като бе забранено клането халал  в региона на Фландрия.

Продължавайки през януари, кампанията ще включва публикуване на реклами в няколко белгийски издания, както и засилване на социалните медийни инициативи, насочени към привличане на заинтересованите да получат информация от сайта за хуманно отношение към животните, чрез анимиран банер. Сайтът предоставя на бизнеса информация за новото законодателство, относно клането на животните.

Според фламандския министър на животновъдството, Бен Вейтс, с това решение Белгия е поела водеща роля в международното хуманно отношение към животните. Клането на овцете, дребните преживни животни и домашните птици, ще става само съгласно обратимия електронаркотичен метод, техника, при която животното става нечувствително към болка, а телетата и говедата могат да бъдат заклани само след упояване.

„Искаме всеки да знае, какво се променя и защо го правим. Цивилизованото общество, подобно на Фландрия, има задължението ефективно да избягва страданията от страна на животните. В последните години предприехме много стъпки в тази област, като  с право да бъде описана като историческа.”

Този ход е част от усилията на министъра да се забрани халалното  клане в Белгия, според белгийската преса .


Фландрия е северната част на Белгия, в която се говори предимно холандски. Съществуват няколко препокриващи се дефиниции за термина, в това число свързани с култура, език, политика и история. Тя е една от общностите, регионите и езиковите области в Белгия.  Официалната столица на Фландрия е Брюксел, въпреки че, сам по себе си Брюксел е с независимо регионално управление, а правителството на Фландрия само наблюдава някои културни аспекти от живота в Брюксел.


Овцевъд & Козевъд

Всички права запазени, използване на материала, само след съгласуване с Овцевъд & Козевъд !

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук