Описание на Котленската овца

Породата е представител на овцете от типа Цакел. Създадена, чрез народна селекция в планински и полупланински райони на Котленска планина и прилежащите територии, при условия на сезонна 
миграция с център на летуването край град Котел и предимно пасищно отглеждане.
Овцете са сравнително дребни – живото тегло на овцете майки е 40 кг, а на кочовете до 50 кг. Главата е малка, нежна и слабо зарунена. Тялото е компактно, добре зарунено, включително и корема. Краката

са правилно поставени, със сравнително тънки, но здрави кости и копита. Опашката е тънка, къса и почти достига до скакателната става. Ушите са къси и заострени, подвижни и често насочени назад при
стресова ситуация за животните.

Млечността е 70-80 литра за лактационен период и 30-45 литра за доен период.

Вълната е груба, смесена, с дълги осилести, преходни и къси пухови влакна. Дължината й достига до 14-18 см. Средният вълнодобив на овцете майки е 1,8-2,0 kg, а при кочовете 3,0-3,5 kg. Рандеманът на вълната, e 65,35%, а количеството на чистото влакно е 2,088 kg. Използвана е за изработката на Котленски килими.

Руното при повечето овце е полуотворено, бяло или пигментирано (едноцветно или на петна) във всички вариации от рижо, сиво-кафяво до черно. При Котленската овца се срещат трицветни
(наподобяващи оцветяването при мъжкия муфлон) – бяло, червенокафяво и черно или двуцветни във всички цветови комбинации животни (бяло и рижо “казълеста овца”, бяло и жълто, черно и рижо, и др.).
Някои индивиди имат рисунък на главата (червено-кафяво или светлосиво-кафяво на черен фон). При тези екземпляри ушите са светли – бяло-кремави от вътрешната страна и черни от външната (както са
при мъжкия муфлон). Краката са черни отпред и рижи отзад. Тъй като тази разцветка е сравнително рядко срещана и характерна за животни от района на Котел, е избрана за емблема на асоциацията за
развъждане на породата.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук