Наредба №16 – класификатори за окачествяване на кланични трупове

1

На 22.12.2018 г приключва общественото обсъждане на Проект на Наредба за изменение на Наредба № 16 от 2005 г. за условията и реда за провеждане на курс за обучение и изпит и за издаване и/или отнемане на свидетелство на класификатори за окачествяване на кланични трупове по скалата (S)EUROP.

На пръв поглед една безобидна Наредба. На практика обаче може да се окаже много важна за фермерите. Става дума, ако се одобрят малките кланици, вероятно там няма да се мине без такъв класификатор.
Но от друга страна ако „малките” си мислят, че пътя е застлан с цветя и рози, дълбоко се лъжат. Сега клането е приоритет на големите месокомбинати и те ще направят всичко възможно да „затруднят” живота на малките. Вече са внесли писмо с десет точки против „разпърчавяването” на клането. Разбира се, те имат правото да го направят. То няма и друг начин, не е добре когато „баницата” се чупи от много хора, но това е  мнението на едната страна.

„Да има или да няма мобилни кланици”

Основната промяна на Наредбата се свежда до следното, съгласно писмото на Зам-министър д-р Янко Иванов:

Във връзка с влизането в сила и прилагането от 11 юли 2018 г. на Делегиран Регламент (ЕС) №2017/1182 на ЕК, по отношение на скалите на Съюза за класификация на кланични трупове на говеда, свине и овце и по отношение на отчитането на пазарните цени на някои категории кланични трупове и живи животни в наименованието на наредбата, както и в разпоредбите „скалата (S)EUROP“ е заменена със „скалите на Съюза“, с цел синхронизиране на понятието с европейското законодателство.
В проекта на Наредба е премахнато задължението, всяка година обучаващите институции да организират опреснителни курсове за класификатори, които не са практикували класификация в продължение на една година. Практиката показва, че действащите класификатори са постоянно работещи в кланиците, поради което се наблюдава отпадане на необходимостта от ежегодното провеждане на курсове. Вместо това е въведена разпоредба, която дава възможност при непрактикуване на класификация на кланични трупове в продължение на пет години, класификаторите да заявят желание за организиране на опреснителен курс от обучаващите институции. Допълнително тази промяна ще доведе до облекчаване на бизнеса и гражданите, както  и до намаляване на административната тежест.

Прилагаме писмото и Проекта за промени на Наредбата. Задължително НОКА, като инициатор на малките кланници, трябва да обърне сериозно внимание на тази Наредба. Колкото и безобидна да е тя, точно в тихите води „подводните камъни са най-опасни”.

 

 

 

1 КОМЕНТАР

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук