И “ОБЕДИНЕНИ БЪЛГАРСКИ ЖИВОТНОВЪДИ” с Декларация

0

ДО МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ –Г-Н БОЙКО БОРИСОВ 

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ  –
Г-ЖА ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА 

ДО МИНИСТЪРА НА МЗХГ –Г-Н РУМЕН ПОРОЖАНОВ

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА “ОБЕДИНЕНИ БЪЛГАРСКИ ЖИВОТНОВЪДИ”


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОРИСОВ,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ТАНЕВА,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПОРОЖАНОВ,

във връзка с излезналата информация, че от 27.11.2018г. стартира помощ “de minimis” за овце и кози-майки под селекционен контрол, Управителният съвет на “Обединени Български Животновъди” декларира следното:

Категорично против сме отпускането на помощта на земеделски стопани, които през 2017г. не са могли да реализират на пазара минимално изискуемите количества мляко по схемата за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол, защото:

  1. Не може да се отпуска де минимис за бенефициенти, които не са спазили разпоредбите на Наредба №3/2015г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания. Правилата са еднакви за всички бенефициенти (животновъди), кандидати за помощта.
  2. Не може да се отпуска помощ на бенефициенти (в случая животновъди – овцевъди и козевъди), които не са изпълнили условията на Наредбата и са кандидати за плащания с еднакъв старт с онези, които са изпълнили условията през 2017г. Такива хора не само че не трябва да получават помощ, а трябва да бъдат и санкционирани! 
  3. С това Решение на практика се лансира сивата икономика в България и се обезсърчават и “наказват” изрядните животновъди, доказали с цената на труд, време и усилия поставените условия в Наредба №3/2015г.. 
  4. С това Решение се “показва нагледно” как не трябва да се спазват правилата и за “благодарност” се заплаща и то от страна на органа, който трябва да контролира неизпълнението. 
  5. С това Решение се показва, че в България се лансират хора (в случая животновъди), които укриват доходите си и не ги декларират и няма как да очакваме България да тръгне по пътя на какъвто и да е прогрес. 
  6. В една година ще бъдат отпуснати за втори път де минимис за овцевъди и козевъди, а за говедовъди и биволовъди нито веднъж.
  7. Помощта се отпускала в резултат на протести на една асоциация в случая “НОКА” (Национална овцевъдна и козевъдна асоциация с Председател г-н Сиомеон Караколев), без това да е изкоментирано или да е търсено за пореден път мнението по темата на останалите асоциации – браншови и развъдни. 
  8. Това безумие трябва да бъде спряно на секундата!!!

27.11.2018г.                          С уважение:
град София                         (УС на “ОБЖ”с Председател г-н Бойко Синапов)

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук