Компенсации за щети от диви животни

0

 След прочитане на този материал, вероятно единствения ви въпрос към нас, ще бъде – ще има ли такава мярка и за България. На този въпрос не можем да ви отговорим.

Европейският съюз ще компенсира земеделските производители, чиито стопанства са засегнати от дивата природа, казва евродепутата на Румъния Даниел Буда. Тази мярка има за цел да компенсира напълно засегнатите земеделски стопани.
“Европейският съюз идва с огромна помощ за румънските фермери срещу поражения причинени от хищници. Подкрепата на земеделските производители в Румъния, ще бъдат обезщетение в размер на 100% за увреждане на ферми от диви животни, включително и вълци. Към днешна дата, само 80%  могат да бъдат възстановени”.

Освен това Европейската комисия ще предостави и средства за поддържане на пазачи – кучета, но също и средства за купуването им.

“Друга новост на мярката е уреждането на всички разходи, които земеделските производители са направили, за да отблъскват дивите животни, включително закупуване на куче-пазач. Също така, на държавите-членки ще бъде позволено да изплатят 100% от непреките разходи, като например ветеринарни разходи  при обработката на наранени животни и разходите за труд, разходи свързани с търсене на животни изчезнали при  атака на дивите животни.

Земеделските производители в сектора на растениевъдството, които са изправени пред подобни проблеми и инвестират в превантивни системи, също могат да получат финансиране. Парите ще бъдат уредени от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), но и от държавния бюджет.

За Овцевъд & Козевъд
от Букурещ – Костел Чита

 

 

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук