Мобилни кланици

1

В Румъния вече подават документи за получаване финансова помощ от производители по под-мярка 4.2
Подкрепа за инвестиции в преработка /маркетинг на земеделски продукти от Националния план за развитие на селските райони за периода 2014-2020 за мобилна кланица.
Желаещите трябва да осигуряват поток за клане от 3 крави или 20 прасета, овце или кози.
Индикативната стойност на тези мобилни кланици е между 55 000 EUR и 100 000 EUR в зависимост от допълнителните съоръжения.
Помощта могат да получат  кооперации, групи производители, малки и средни ферми. Но подкрепата ще бъде различна – 70% за кооперации и групи производители, 50% за фермери  и 40% за други предприятия, от общите допустими разходи. 
Предпроектно проучване (икономическа и техническа документация): 
– подробно описание на дейностите, които бенефициентът възнамерява да провежда по  изпълнението  на проекта 
– жизнеспособност на инвестицията
-срок на изпълнение: в периода на изпълнение на инвестицията  в рамките на максимален срок от 24 месеца.

Проектът трябва да докаже, че може да се ангажират  комунални услуги, водоснабдяване, канализация, електричество. По отношение на клането може да се колят три говеда на ден или 20 свине или 20 овце. 
Ясно е, че задължително трябва да има ветеринарен контрол и съответно отчитане пред Агенцията по приходите. При спазване на всичко това, става възможно полученото месо да бъде предоставено в магазината мрежа , ресторанти и др. подобни.

Дали трябва да честитим на румънските фермери е още рано, но трябва и това да се опита, дали ще проработи и най-важното – дали  ще е  в полза на фермерите.
Овцевъд & Козевъд

1 КОМЕНТАР

  1. Румъния е напред ние ще чакаме братовчеди и приятели на министри да си купят по някоя друга овца или крава че да кандидатсват по тая мярка

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук