Какво пише в учебника за гръцките овцевъди

Гърция отглежда над 8 млн. овце и 2 млн. кози. Интересно е да научим, какви съвети се дават на овцевъдите. Получихме един материал свързан с отглеждането на овцете, с които ви запознаваме без съкращения.
Автор Крисула Сарафиду

Овцевъдството и отглеждането на кози в страната традиционно се развива в екстензивни и полу-екстензивни стопанства. Специалната флора на пасищата в Гърция е това, което прави млечните продукти с висока добавена стойност. Пашата, обикновено е концентрирана в хълмисти и планински райони, характеризиращи се с ниска производителност (500 кг сухо вещество на хектар годишно) кратък период за паша (от 3 до 4 месеца в равнините и 4 до 5 месеца в планините), поради климатичните условия.
Освен това, при най-добрите пасища липсва  системата за управление, най-вече, защото 80% са общински или държавни. Планинските пасища, също така, не са в най-добро състояние и резултатите при тях са непредсказуеми и неприятни. Често се отбелязва, че в много ферми дажбите не са нито адекватни, нито балансирани. Така че, не е възможно да се разгърнат напълно възможностите на животните. В резултат на това и приходите са по-ниски.

Хранене на овце и кози

Етапите на производство на мляко през годината са разделени на  периодите:

  • Сухостоен период (през който овцата не се доят, вимето регенерира за следващия доен период ).
  • Подготовка за агнене (той включва последните 45 дни преди раждането, когато паренхимът на млечната жлеза се увеличава по обем)
  • Начало на млекопроизводството (лактация и първото доене)
  • Производство на мляко
  • Пресушаване
  • Период на заплождане

От горепосочените периоди два са тези, които играят най-голяма роля в общото млекопроизводство и качеството му. По-конкретно, това е периодът на подготовка и първият период на млекоодаването.

Като цяло, от пасище и ​​сено, местните породи овце и козите могат да покриват 100% от нуждите за поддръжка и 50% -100% от нуждите за поддръжка на живота и млечността.

Период на заплождане

Когато животните са слаби, това води до закъснение на еструса и много повторки. За това, е необходимо увеличаване на диетичните ниво. Това се постига, като се дават дневно в продължение на 14 дни концентриран фураж  в рамките на 200 – 400 грам / на ден. Това обикновено става преди пускането на кочовете и целта е подобряване телесното състояние на животното и по този начин следваща добра овулация.

Установено е, че по-доброто  хранене на овцете-майки през последния месец и половина, преди раждането, увеличава произведеното  мляко  всеки ден, което води до по-висока общото производство на мляко.

Едно нещо, което трябва да бъде взето предвид по време на последния стадий от бременността е, че  ембрионите растат, пространството за стомаха е ограничено, така че бъдещите майки не могат да консумират големи количества храна. Поради тази причина, трябва да има подобрение по отношение обема и качеството на фуражите влизащи в дажбата. Например сламата може да се замени с люцерново сено. Също така е добра практика да се дава концентриран фураж последните 10 дни преди раждането.

Начало на млекопроизводството

В този период, много производители правят грешката, като забравят, че млякото, консумирано от новородените трябва да бъде включени в продукцията на овцата и следователно, трябва да бъдат взети под внимание при изготвянето на дажбата.  Също така, някои производители смятат, че може би е по-добре да се започне увеличаване на дажбата след отстраняване на новородени, т.е. след отбиването. Подобна политика води до намаляване на производството на мляко. Пропусни ли се този период, нивото на производството на млякото не може лесно да се повиши.

Обикновено в този период трябва да се осигури най-доброто качество на изхранваните фуражи, като количество трябва да отговарят най-добре на хранителните нужди на овцете и козите  за поддържане на живота, както и за производството на мляко.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Двата  производствени периода, преди и след раждането на овцете и козите са тези, които определят нивото на млекопроизводството, така че, дажбата им  трябва да получи определена тежест за да сме сигурни, че ще имаме увеличаване на производството на мляко. 

Автор Крисула Сарафиду

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук