1 част – За овцевъдството, овцевъдите, овцете …..

 

Днешното многообразие от различни породи овце води началото си от няколко диви представители: Муфлон, Аркал, Архар и Гривестата овца. И четирите диви спредставители на овцете днес съществуват.

Овцете са преживни животни (дребни преживни). В сравнение с останалите селскостопанските животни овцете заемат трето място по плодовитост след свинете и зайците. Овцете раждат обикновено едно или две агнета, а в отделни случаи по 3 и 4 агнета. Благодарение на своеобразния наклон на резците и подвижните устни овцете изпасват много ниско тревата и могат да пасат там, където едрите преживни не могат. Те имат способността избирателно да изпасват най-ценните треви на пасището. Овцете издържат на дълги преходи при различни теренни условия. В търсене на храна овцете могат ежедневно да се придвижват до 15-18 km.

Стопанско значение на овцевъдството.
Овцевъдството е източник на ценни за човека продукти – мляко, месо, вълна и кожи. Някои отпадни продукти, като тор, рога, копита и други също имат приложение в различни сфери на човешката дейност.
За овцете в България е характерен оборно-пасищния режим на отглеждане. В равнинните райони пасищния период продължава около 7-8 месеца, а в планинските и полупланинските райони около 6 месеца. За равнинните райони през деня овцете са на паша, а вечерта се прибират за нощуване в дворовете на стопаните. В някои райони през деня по време на големите летни горещини овцете пладнуват под сенници (навеси) в полето в близост до пашата. В планинските райони през летния период овцете се изкарват на паша за продължителен период по високите планински пасища и се прибират за зимуване в дворовете на стопаните (оборен период).

Млечна продуктивност при овцете
Овчето мляко е подходяща суровина за редица ценни хранителни продукти сирене, кашкавал, кисело мляко и др., които далеч превъзхождат по вкусови качества млечните продукти от кравето мляко. При сегашната пазарна ситуация произведеното мляко формира около 50-60 % от приходите за овчето стадо.

Състав на овчето мляко
Коластрата на овцете съдържа около 26 % сухо вещество, а съдържанието на протеин е около 16 %. Постепенно до към 3-ия – 4-ия ден съставът на млякото се нормализира, като сухото вещество и съдържанието на протеин намаляват до достигане на нормалните си стойности. Непосредствено след раждането коластрата на овце-майки е с по-високо съдържание на сухо вещество, протеин и имуноглоболини. Новородените агнета получават пасивен имунитет от своите майки чрез коластрените имуноглобулини. През сухостойния период имуноглобулин G (IgG) се транспортира от кръвта и се депонира във вимето. През първите няколко дни имуноглобулините преминават в млякото без изменения. Оцеляването на агнетата зависи от навременното им захранване с коластра

В сравнение с кравето и козето мляко, овчето мляко съдържа почти два пъти повече сухо вещество, белтъчини, мазнини. Възможността един килограм сирене да се произведе от 4 литра прясно овче мляко прави овчето мляко едно от най-атрактивните млека за производство на сирене в сравнение с кравето и козето мляко, при които 1 kg сирене се произвежда приблизително от 8-10 литра мляко.
Главната причина за високата енергийна стойност на овчето мляко е високото съдържание на мазнини и белтъчини, което е почти два пъти по-високо в сравнение с козето и кравето мляко. Високото съдържание на мазнини в овчето мляко е свързано обаче с 5-6 пъти по-високо съдържание на мастно-разтворимите витамини А, Д.

Характеристики на млечната продуктивност при овцете.
Лактационен период – това е периода от оагването на овцата до нейното пресушаване. Този период в зависимост от породата продължава от 150 до 270 дни. При късно оагнените овце той е по-къс. Лактационния период се разделя на два подпериода: бозаен и доен.
Бозаен период – в нашата страна продължава от 45 до 60 дни, но има и изключения. когато агнетата се оставят да сучат за по-дълъг период от 60 дни, след отбиването на агнетата овцете много бързо се пресушават. Млякото през бозайния период не се взима под внимание при контролата на млечността и по-нататъшните лактационни изчисления.
Доен период. Периода в дни от датата на отбиване до датата на пресушаване. За условията на България за нормален доен период се счита 150 дни. Той може да варира от 120 до 180 дни.

Млекодобив (млечност). Количеството на млякото изразено в литри или килограми, което овцата е дала през дойния период. При овцете от местните български породи млекодобива обикновено варира от 60 до 220 литра
Фактори влияещи върху нивото на млечната продуктивност при овцете нивото на млечната продуктивност при овцете зависи най-много: от потенциалните възможности на породата;от пълноценността на дажбата; от професионалното майсторство на овцевъда;

Следваща статия – 2 част:  – Фактори влияещи върху нивото на млечната                                                                      продуктивност при овцете

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук