Най-напред в банята и след това в кланицата

В Ирландия мръсни агнета не се приемат в кланиците. По този въпрос има и специална наредба.


Въведена през 2016 г. и напълно изпълнена в края на миналата година, политиката за чистото животновъдство (CLP) за овце, предизвика тревога сред фермерите. През следващите седмици, когато времето отново ще бъде дъждовно, се променя броят на овцете, попадащи в категория С (неприемливи за клане), който вероятно ще се увеличи.

За да се помогне на фермерите да идентифицират агнета, които са приемливи (категория А), задоволителни (категория Б) и неприемливи (категория В) за клане, ирландските организации са подготвили  ръководството за целта.

Категория А

Това са овце с чисто и сухо влакно, което може да бъде заклано, с липсващ риск от замърсяване на месото, по време на процеса на клане, като се използват стандартните процедури за хигиенично дране, които рутинно се използват от завода.

Опашката на агнето е чиста, суха и без замърсяване

Когато овцете от категория А се обърнат, се наблюдава хубаво, чисто, незамърсено руно и корем. Корема е сух, чист и без замърсяване.

Категория Б

Овцете от тази категория са класифицирани, като имащи умерено замърсяване на руното, като могат да бъдат заклани, само без  риск от замърсяване на месото по време на процеса на клане, чрез въвеждане на допълнителни интервенции. Обикновено овцете от категория Б изглеждат чисти, когато стоят изправени, но когато се обърнат, често имат мръсен корем или опашка.

Категория С

Това са овце със силно замърсено руно, неподходящо за клане. Тези овце не трябва да се представят за кланица в това състояние и отговорността на FBO (оператора на хранителната промишленост) е да предприеме необходимите коригиращи действия.

Категория С овце са с мокра, мръсна вълна около опашката

Руното е влажно и замърсено с мръсотия. Това често е проблем с агнета, които били  на паша. Необходимо е коригиращо действие (частично стригане), за да могат тези животни да преминат ветеринарна инспекция преди клането.

Овцете  от категория C са с мръсна вълна на корема.

Овцете с дълга вълна също изискват специално внимание. Дори ако фермерът частично е остригал овцете, стърчащата, мръсна вълна може да доведе до класифицирането на животно от категория С.

Въпреки че земеделският производител е извършил частично подстригване преди пътуването до фабриката, мократа и мръсна  вълна е източник на замърсяване.


Предполагаме, че всички разбраха, че щом си от категория С, парите ще са и най-малко. Ясно е, че Наредбата се изпълнява и всеки се стреми да продава чисти агнета и съответно да вземе повече пари. Няма философстване, митинги, заплахи. Всеки изпълнява.
Как и защо го прави питайте ирландските овчари…..
Овцевъд & Козевъд

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук