Хранене на различни категории овце: 3 – част: Хранене на кочове

0

В 5 части ще ви запознаем с особеностите при храненето на различните категории овце.
Статията е взета от сайта на “Съвети в животновъдството”,  което предполага добро познаване на материала.


Хранене на различни категории овце;
1 – част: Хранене на бременни овце;
2 – част: Хранене на лактиращи овце;
3 – част: Хранене на кочове;
4 – част: Хранене на агнета и шилета за разплод;
5 – част: Угояване на агнета и шилета;

Храненето на кочовете трябва да бъде организирано така, че през цялата година да бъдат в добро телесно състояние (в разплодна кондиция), а в началото на разплодния сезон (случната кампания) – малко над средната охраненост. От храненето до голяма степен зависи половата активност на кочовете и оплодителната способност на семенната им течност.
Нуждите на кочовете от хранителни вещества зависят от живото им тегло, породата, възрастта и интензивността на използване.
Различават се два периода при храненето на кочовете – неслучен и случен, през които потребностите от хранителни вещества са доста различни.

През неслучния период нуждата на кочовете от енергия е малко по-висока от тази за поддържане на живота.
През зимата в дажбите на разплодниците са включват същите фуражи, които се използват и при овцете-майки. Обикновено дневната дажба на кочовете трябва да включва 1-2 кг. доброкачествено сено, 2-3 кг. сочни фуражи и 0,6-1 кг. концентрирани фуражи.
Най-добре е концентрираният фураж да се изхранва под формата на смеска, която през този период може да включва следните компоненти – царевица, ечемик, пшенични трици и шротове.

Нискокачествените груби фуражи, като слама, царевичак и др. не са подходящи за хранене на кочовете.
През пасищния сезон не трябва да се разчита кочовете да задоволяват нуждите си от хранителни вещества само от паша, тъй като много рядко могат да си осигурят необходимите количества зелен фураж – 5-6 кг. Освен пашата, на кочовете се осигурява споменатото количество концентриран фураж и подхранване с окосени (завяхнали) зелени фуражи – предимно люцерна.

Около 50 дни преди случната кампания започва подготовката на кочовете. Дажбата на кочовете през този период се увеличава и се изменя структурата й. От особено значение за половата активност и спермопродукцията на кочовете е те да получават достатъчно биологично пълноценен протеин, минерални вещества и витамини.

В дневната дажба на кочовете се включва 1 -2 кг. сено, като най-добрата комбинация е: 60% ливадно и 40% люцерново. Ако липсва люцерново сено, то може да бъде заменено с 1,5-2,5 кг. завяхнала люцерна, а при липса на ливадно сено се дава същото количество завяхнала трева от житни.

Установено е, че зелените и сочни фуражи оказват негативно влияние върху спермопродукцията.
Концентратната смеска се дава в количества 1 -1,5 кг. и може да съдържа следните компоненти: овес -50%; ечемик -10%; царевица-14,8%; пшенични трици -10%; слънчогледов шрот – 10%; трупно брашно – 3%; микроелементна смеска – 0,2%; витаминен премикс – 1 %.
При интензивно използване на кочовете (3-4 скачки дневно) в дажбата се включват и храни от животински произход -1 -2л.отсметанено мляко и 2-3 яйца.

Като източник на каротин може да се дават по 1 -2 кг. моркови или тикви. При такова хранене кочовете проявяват повишена полова активност и имат много добра спермопродукция.


ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук