На дневен ред Законът за животновъдство

1

Законът за животновъдството (ЗЖ) е основния законов нормативен акт, регламентиращ правните отношения, свързани с организацията и управлението на животновъдното производство и на развъдната дейност като цяло, на предлагането на пазара на живи животни, сперма, яйцеклетки и ембриони, правата, задълженията и контролът върху физическите и юридически лица, осъществяващи горепосочените дейности, както и управлението и съхранението на генетичните ресурси в животновъдството.

– Така започват мотивите за проекта за промени на ЗЖ.

Интересното е, че досега никой не е казал или предложил нищо, по проекта за промени на ЗЖ. Още повече, че селекцията ни вече ще се „ръководи” от Регламент (ЕС) 1012/2016 на ЕП относно зоотехнически и генеалогични условия за развъждане, търговия и въвеждане в Съюза на чистопородни разплодни животни, хибридни разплодни свине и зародишни продукти от тях, който влиза в сила от 1 ноември 2018 г.
МЗХГ, имайки урока от неизпипаното представяне на Наредба 3, сега е изпълнило всички изисквания и съответно исканите документи са на разположение на заинтересуваните – мотиви, промени, проект, оценка на въздействие, становища. Така че, след приемането на Закона, никой съд няма да може да го „бутне”. Едва ли в един проект, пуснат от администрацията, няма  уловки или скрити картинки, което след приемането му, вероятно ще извива ръцете и РА и на фермерите.

И сега е момента всичко това да си дойде на мястото.

Добрите администратори обичат да са на входа и изхода на събитието, такива уловки има и в проекта, и всичко трябва да се прецизира много внимателно от заинетресуваните и най-вече изпълнителите.

Това обаче няма да се случи.

Организациите в момента хвърлят цялата си енергия и потенциал да решат един казус в Наредба 3, който вероятно отдавна е решен.
Мъчат се да докажат как всички пречат за постигане на по-висока продуктивност от животните, ще се правят някакви безмислени проверки и отново харчат хиляди левове, защото резултати се знаят предварително.

Няма обаче предложения по ЗЖ. Какво означава това – че селекцията не е приоритет на животновъдите и техните организации. Селекцията е по скоро дума, синоним за получаване на пари.

Срокът за внасяне предложения за допълнения към ЗЖ е 24.09.2018 г.

След тази дата, мандалото хлопва и асоциациите пак ще кършат ръце – Закона е лош, трябва да се промени, това или онова и т.н.
Михаил Михайлов

1 КОМЕНТАР

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук