Новини от овцевъдната наука

5

ОПИТ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ МЕНИДЖМЪНТА НА СТАДОТО ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ ЗАГУБИТЕ НА МЛЕЧНА ПРОДУКЦИЯ В РЕЗУЛТАТ НА ПРЕМИНАВАНЕ ОТ ДВУКРАТНО КЪМ ЕДНОКРАТНО ДОЕНЕ НА ОВЦЕ ЗА МЛЯКО.

През последните години, е налице интерес към еднократното доене при овцете. Въпреки загубата на добив от мляко, причинено от намаляване кратността на доене, от гледна точка на управлението на фермата, еднократно доене има няколко предимства и по-специално, налице е икономия на труд.

Беше вече демонстрирано, в говедовъдни ферми за мляко, при екстензивни пасищни системи, че адаптиране управлението на фермата, може да компенсира намалението на млечността при еднократно доене. Учени от Франция (Lurette, et al., 2018) са извършили изследване на влиянието на някои управленски практики, при преминаване от двукратно към еднократно доене на овце, в разнообразен обхват от овцевъдни ферми, за производство на мляко в района на Рокфор /Франция/.

Във връзка с това изследване, е разработен модел за оценка на три управленски практики, за компенсиране на загубите при преминаване  от двукратно към еднократно доене на овцете:

  1. Увеличаване размера на стадото
  2. Увеличаване на продължителността на дойният период
  3. Увеличаване делът на пашата в дневната дажба на овцете

Резултатите от това изследване показват, че в зависимост от фермата, преходът към еднократно доене намалява млекодобивът на стадото с 18-19 % и причинява намаление на дохода на стопанството с 8-16 %. Когато преходът се осъществява около дата на избирателната активност на овцете, по отношение на пашата, влиянието върху продуктивността на стадото е намалено, но се намалява и  времето прекарано в рутинна работа.
В краткосрочен план, е възможно да се направят приспособявания на управленски практики, за да се ограничат загубите на мляко и дохода за стопанството, чрез удължаване продължителността на дойният период или чрез по-добро използване на пасища.
От друга страна, увеличаване броят на дойните овце в стадото, не може да компенсира загубите на дохода. За всяка ферма e проектиран сценарий, за да се осигури задоволителна замяна на понижен доход за стопанството, и понижен добив на мляко, с намалена  рутинна натовареност на работната ръка. Въпреки, че приспособяваните управленски практики са едни и същи, тяхното прилагане зависи от условията в съответните стопанства, където има различни степени за свобода на действия.
За разнообразният обхват на тестваните ферми, еднократното доене представлява подходящ компромис между гъвкаво управление на натоварването на работната ръка, и млекодобивът на овцеферми за производство на мляко.

Еднократното доене на овце, през целият или част от дойният период, е полезна фермерска практика, за да се използва по подходящ начин работната ръка, и пашата  през определени периоди на стопанската година.

 Превод от англииски: проф. д-р Дойчо Димов

По материали на:

LURETTE, A., C. de BOISSIEU, E. MORIN, PH. HASSON, CH. MORIN. 2018. Improved management to limit milk production losees resulting from the transition to once-a-day milking in dairy sheep. Small Ruminant Research, 165, 8-16.                      

 

5 КОМЕНТАРИ

  1. Какви са тие ГЛУПОСТИ които преписване.Нали МАСТИТА веднага е готов

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук