Как един фермер изчислява, колко му струва един литър мляко

1

Имате ли себестойност на произведеното във вашата ферма мляко

Панайот Тодоров/ Полковника/

– с този въпрос се обърнахме към фермера г-н Панайот Тодоров/ Полковника/ от гр.Сливен. Ето какво ни отговори той:
– „Разбира се, заповядайте, запознайте  колегите и обществото за какво работим. Давам ви сметките за модулна ферма от сто крави, но всички цифри, дажби, субсидии и др. свързани с икономиката са реални и важещи за моята ферма, а предполагам и за повечето ферми в страната.

Пример с кравеферма в която се отглеждат 100 дойни крави със средна млечност от 8000 кг мляко на година , 40 сухостойни  крави и юници и 40 телета.

Вид фураж и други Количество
кг
Ед.цена/лв Обща стойност/лв
1 Зърнен фураж: царевица 4,0 кг, пшеница-2 кг., ечмемик-2 кг слънчогледов шрот -3 кг 11 0,50 5,5
2 Царевичен силаж/грах.сенаж/ 20 0,12 2,4
3 Люцерново сено 4 0,3 1,2
4 Пшеница/Ечемик/слама 0,4 0,1 0,04
5 Бирена каша 7 0,1 0,7
6 Други: сол, сода, креда,минерални добобавки 0,8
Общо дажба 42,4  10,64
Други разходи
7 РЗ и СО 1
8 Електроенергия, дизелово гориво, амортизации 1 – 1,1
9 Лекарства, дезинфектанти, паети, консултантска диагностика и други 0,5
10 Кредити – лихви, главници, такси, застраховки, други 1,5
ОБЩО 4,5
                                   ВСИЧКО                                                                  15,24


1. Добиви и приходи

1.1. Средно дневен млеконадой от крава:
26 л х 0,6 лв/л = 15.6 лв приход;
2600 л х 0,6 лв/л = 1560 лв дневен приход от мляко за стадото;

1.2. 30 дни х 1560 лв =46800 лв приход от мляко за месеца във фермата;

2.Разходи

2.1.  Стойност на дневната дажба на лактираща крава:
15,6 лв х 100 бр = 1560 лв дневно = 46800 лв месечно;

2.2.  Стойност на дневната дажба на сухостойна  крава и юница:
7,5 лв дневно х 40 бр = 300 лв дневно = 9000 лв месечно;

2.3.  Стойност на дневната дажба на теле подрастване:
3 лв дневно х 40 бр = 120 лв дневно = 3600 лв месечно;

2.4. Обща стойност на дажбите във фермата:  1980 лв дневно

2.5 Всичко разходи: 59400 лв

3. Баланс – Приходи от мляко – 46800 лв месечно
                 – Разходи –               59400 лв месечно

4. Приходи от продажба на животни през годината:
25% –           крави – 25 бр х 900 лв = 22500 лв /в най-добрия случай/
-телета мъжки – 40 бр х 600 лв = 24000 лв /в най-добрия случай/
Общо от продажба на животни: 46500 лв;

5. Общо – годишни приходи: 93300 лв.
-годишни разходи – 151200 лв.
Годишни- Печалба- о
– Загуба – 57900 лв. – 38.3%

6. Получената субсидия за 2017 год. на крава по схемите:
– ЕПЖСК – 100 бр х 588,6 лв на крава = 58860 лв;
-ПНДЖ 1- 180 бр х 183 лв на глава = 32940 лв.
                Обща сума – 91800 лв за стадото

7. Годишен финансов резултат:
91800 лв. субсидии – 57900 год. загуба =  33900 лв. годишна печалба за фермата                                                             при 365 дневен робски труд – 92,87 лв. дневно

В този пример не са включени разходите за  евентуални ремонти на техника, сгради и оборудване, смърт на животни, промяна на цени на ГСМ, ел. енергия, лекарства, лихви и такси по кредитите и други.

А как съществуват ферми с по-малък среден млеконадой и цена под тази от примера?  

Направеният анализ, разбира се, че не отговаря на всичко, което би трябвало да се заложи и сметне. Но все пак, това е простата сметка на един фермер, която се доближава много до ситуацията във фермата. Фермерите чакат с нетърпение, кога някой ще се сети да им даде линк към програма, направена с всичките изисквания, за да може да си следи ежедневно икономическото състояние на фермата. Имаме информация, че един от нашите институти разработва такава програма. Дано това да се случи по бързо. Как да се състезаваме с Европейците, когато те знаят всеки ден каква им е себестойността на млякото. Това сме го виждали многократно на техните компютри при посещение на техни ферми.
Тук трябва и да допълним, че предназначението на субсидията е не само да поддържа издръжката на фермата, а за да се върви напред. И не случайно нашите фермери питат – как да си купим роботи, как да подобрим условията на отглеждане, как да произвеждаме чисто мляко, как да се опазваме от болестите. Нека някой да ни каже. Засега, с едногодишния ни труд си позволявам да си купя една Дачия и нищо повече. Да ни е честита. Полковника също кара Дачия. Прилагаме и дажбите на останалите групи животни.

 Дажба на сухостойна  крава и юница

Вид фураж и други Количество
кг
Ед.цена/лв Обща стойност/лв
1 Концентриран фураж 4 0,55 2,2
2 Царевичен силаж /сенаж/ 15 0,15 2,25
3 Пшенична/Ечемична/слама 4 0,1 0,4
4 Сено 4 0,2 0,8
5 Други: сол, минерални добавки 0,6
                      ОБЩО  ФУРАЖИ                                                               6,25
ДРУГИ  РАЗХОДИ
6 РЗ иСО 0,4
7 Електроенергия, дизелово гориво, амортизации 0,4
8 Лекарства и дезинфектанти 0,4
                 ВСИЧКО                                                                                 7,45

 

 Дневна дажба на лактираща  крава

Вид фураж и други Количество кг
1 Зърнен фураж 11
– царевица 4
– пшеница и грах 4
– слънчогледово кюспе 2
– пшеничена слама 1
2 Царевичен силаж 10
3 Грахов сенаж 12
4 Люцерново сено 3
5 Бирена каша 7
6 Други:сол, сода, креда, минерални добавки 0,50%
                                ОБЩО ДАЖБА                                                               42

 

Дневна дажба на сухостойна  крава

Вид фураж и други Количество кг
1 Зърнен фураж 11
– царевица 2
– пшеница и грах 2
– пшеничена слама 5
2 Царевичен силаж 4
3 Грахов сенаж 10
4 Бирена каша 2
5 Други:сол, сода, креда, минерални добавки 0,50%
                                ОБЩО ДАЖБА                                                               25

Съвместна публикация на сайтовете www.ovce-kozi.com и www.govedovad.com

1 КОМЕНТАР

 1. Фермерите които познавам ги интересуват субсидиите
  Ако се дава субсидия на литър и килограм както е в Европа по друг начин ще изглежда животновъдството
  Тогава ще проличи кой кой е
  А сега как
  Фермера е фермер ама без чобан който разбира от добитък гори
  Значи който не разбира прибира парите а който разбира цял живот ратай

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук