Внимание – ФИНАЛА Е НА 30 АВГУСТ

0

Мина повече от половината на определения период за задържане на животните. Съвсем нормално е през този период да отпаднат някои животни, по куп причини. Законодателя е дал обаче правото тези животни да бъдат подменени с подобни такива, в определени срокове и при коректно известяване във Фонда, няма да има санкции. Проверките са възможни по всяко време и съгласно подписаните Заявления от фермерите, проверяващите имат свободен достъп до фермите.
След изтичане на срока – посочена е дата 30 август, все пак преди да почнете да изваждате животни от стадата питайте Фонда, дали имате вече това право. Въпреки, че всички сте много добре запознати с „правилата на играта”, ние  ви ги припомняме:

Периодът на задържане на животните е 80 дни, считано от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане. Това означава, че трябва да задържите заявените за подпомагане животни в стопанството си през този период. За Кампания 2018 г. периодът на задържане на животните е от 12 юни (включително) до 30 август (включително) 2018 г. (при стандартна кампания без удължаване на периода за подаване на заявления). Земеделските стопани могат да заменят заявените животни с други животни, отговарящи на изискванията за подпомагане по схемата към момента на замяната, при условие че извършат замяната в срок до 20 дни от края на събитието, което я е наложило, и заявят писмено в срок до 7 работни дни от деня на замяната в съответния отдел „Прилагане на схемите и мерките за подпомагане” в областната дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ извършената замяна.

Земеделските стопани участващи в Схемите под селекция при подмяна на животни, за новите такива също трябва  да притежават зоотехнически сертификати. При проверка на стопанството земеделският стопанин трябва да може да покаже зоотехническия сертификат за всяко животно заявено за подпомагане по схемата.

Тези правила важат за следните Схеми:

СХЕМА ЗА ОБВЪРЗАНО ПОДПОМАГАНЕ ЗА ОВЦЕ-МАЙКИ И/ИЛИ КОЗИ МАЙКИ В ПЛАНИНСКИ РАЙОНИ (10-49 ЖИВОТНИ)

СХЕМА ЗА ОБВЪРЗАНО ПОДПОМАГАНЕ ЗА ОВЦЕ-МАЙКИ И/ИЛИ КОЗИ МАЙКИ ПОД СЕЛЕКЦИОНЕН КОНТРОЛ

 СХЕМА ЗА ПРЕХОДНА НАЦИОНАЛНА ПОМОЩ ЗА ОВЦЕ-МАЙКИ И/ИЛИ КОЗИ-МАЙКИ (ОБВЪРЗАНА С ПРОИЗВОДСТВОТО)- при тази схема, земеделските стопани трябва да задържат в стопанствата си заявените овце-майки и/или кози-майки най-малко 100 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане. За Кампания 2018 г. периодът на задържане на животните по тази схема е от 12 юни (включително) до 19 септември (включително) 2018 г.

ВНИМАНИ: СПАЗВАЙТЕ ПРАВИЛАТА.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук