Относно : Подкрепа на наредба 3

0

Прилагането на Наредба 3 има за цел да се субсидират фермерите, които действително произвеждат мляко и добавена стойност, плащат си данъците на държавата и са на светло в аграрното производство.
Не може да продължава отглеждането на животните само заради чаканата субсидия „на глава“ каквато беше до преди две години, без да се правят някакви инвестиции от страна на фермерите както за оптималното хранене, така и за прилагане на съвременни технологии на отглеждане.
Директните плащания в значителна степен подпомагат животновъдите, това трябва да се признае от всеки фермер.
НИЕ ОТ ДВЕТЕ БИВОЛОВЪДНИ АСОЦИАЦИИ ПОДКРЕПЯМЕ ПРИЛОЖЕНИЕТО НА НАРЕДБА 3 И СМЕ ПРОТИВ ТЯ ДА БЪДЕ ОТМЕНЕНА.
Трябва да се сложи край на порочната практика за плащане „на глава“. Производството на мляко и неговите производни са в основата на икономическия ръст в животновъдството.
Ако искаме производството в животновъдния сектор да нараства, трябва да се прилагат такива икономически лостове, които да са обвързани с производството.
Обидно е България да има толкова ниска средна млечност от всички видове дойни животни, което е резултат от субсидирането „ на глава“.
ПРИЛОЖЕНИЕТО НА НАРЕДБА 3 ОТ СТРАНА НА МЗХГ Е ПРАВИЛНА И НЕЙНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ ТРЯБВА ДА ПРОДЪЛЖИ И ЗАНАПРЕД ПРЕЗ ПРОГРАМНИЯ ПЕРИОД 2014-2020.

Председател на БНАРБ: проф.дсн Цонка Пеева
Председател на АББ: доц. Д-р Марина Цанкова

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук