15 години породата MУТОН ШАРОЛЕ в България

Породата Мутон Шароле съчетава високата плодовитост и млечност с отлични месодайни качества – добра конформация на трупа, бърз интензитет на растеж и отлични вкусови качества на месото, независимо от възрастта. Всичко това я прави една от най-предпочитаните породи за кръстосване и отглеждане в чисто състояние.

Саздадена в условията на континентален климат, тя притежава висока адаптивност и е разпространена на пет континента.

Породата Мутон Шароле – такава, каквато я познаваме днес, е резултат на променящите се икономически условия в средата на миналия век не само във Франция, но и в цяла Европа.

През 18-ти век в района на Шарол и Брес се отглеждат овце от различен тип, познати под името Морванделес. Тяхното предназначение е за получаване на месо за пазарите на Париж. През този период започва бързо развитие на текстилната промишленост, в резултат на което по-голямата част от тези животни са кръстосани с мериносови кочове. След депресията през 1820 г. и рязкото спадане цената на вълната, животновъдите отново се ориентират към отглеждане на овце за месо. Като резултат на това започва кръстосване на местните овце с кочове Дишлей в района на Невер, Шарол и Алие за производство на еднотипни агнешки трупчета. Използването на името Шароле датира от това време.

В началото на 20 век те са разпространени изключително в този регион. След първата световна война животните Шароле са запазени само в няколко стада в района на гр. Шарол.

През 50-те години на миналия век търсенето на тежки агнешки трупчета /20-22 кг/ е причина да започне бързото нарастване на популацията  на Шаролската овца.

На 24.08.1962 г се организира първия конкурс на породата Мутон Шароле в гр. Паленж. Тогава официално е признато името й и е заведена родословната книга.

Признаването на породата  от Министерството на земеделието на Франция е едва през 1972 г. През същата година за първи път животни от тази порода участват  на Световното изложение в Париж

Започвайки своето начало от една много малка популация, днес породата Мутон Шароле заема второ място във Франция след Лакон. Разпространена е почти във всички райони на страната и наброява около 350000 броя овце.

Това изключително развитие и усъвършенстване на породата и превръщането й днес в основна терминална порода в страните с развито овцевъдство се дължи на граф Дьо Лоне. Благодарение на неговата прозорливост, търпение и усет на селекционер той успява да създаде шаролската овца такава, каквато вече я познаваме и у нас.

Овце от породата Мутон Шароле се отглеждат в Англия, Италия, Испания, Полша, Румъния, както и в Америка, Африка, Азия, Нова Зеландия и Австралия.

У нас за първи път овце от тази порода са внесени през 2003 г. в Земеделски институт – Стара Загора. През тази първа година не се наблюдаваха никакви отклонения в нормалното развитие на животните. Плодовитостта и интензитета на растеж се запазиха като тези, характерни за животните, отглеждани във Франция. Последваха още няколко вноса през 2004 и 2006 г.

Животните от породата Мутон Шароле са едри, с дълго тяло и много добре изразени месодайни форми. Главата е почти гола, при някои животни  с по –светъл розов цвят. Крайниците са здрави, също голи и понякога с тъмни петна. Вълната е бяла,  много къса и нежна.  Кочовете достигат живо тегло 110-140 кг, а овцете 80-100 кг.

Шаролската порода се отличава с много добра плодовитост – 180-220 агнета от 100 овце майки. На първо агне /12-15 месечна възраст/ тя е около 135%. Във Франция плодовитостта в елитните стада достига до 240%.

Високата млечност на майките гарантира бързо нарастване на новородените. Среднодневният прираст до 30-я ден е основен показател за млечността. В зависимост от това, дали агнетата са единаци или близнаци той е около 280-350 гр/дневно.

Трябва да се подчертае и високия кланичен рандеман, достигащ до 57%. Вкусовите качества на месото /крехкост, сочност, почти липса на тлъстини/ са много добри и при израстналите вече животни.

Породата Мутон Шароле е една възможност за  получаване на качествено месо. Много добри резултати са получени при кръстосване на овце от отглежданите у нас породи с кочове Мутон Шароле.

Броят на чистопородните  овце майки в България е около 1900 бр и няколко хиляди кръстоски,отглеждани в почти цялата страна.

проф. д-р Стайка Лалева – зам.председател на РАМШБ

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук